ทะเลสาบเฮ่าคุน (Haokun Lake: 浩坤湖) ทะเลสาบสีเขียวหยกสะอาดท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบในเขตหลิงหยุน เมืองไป่เซ่อ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน


ทะเลสาบเฮ่าคุน (Haokun Lake: 浩坤湖)
ภาพ: Trip

ทะเลสาบเฮ่าคุนโอบล้อมด้วยเนินเขากว่าสิบลูก ทะเลสาบได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติ น้ำในทะเลสาบถูกใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า บ้านพักรอบทะเลสาบถูกปรับปรุงเป็นโฮมสเตย์รับนักท่องเที่ยว