หุบเขาวั้งเซียน (Wangxian Valley: 望仙谷) พื้นที่ชมวิวหุบเขาที่มีเอกลักษณ์ในเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน


หุบเขาวั้งเซียน (Wangxian Valley: 望仙谷)
ภาพ: hwang199

หุบเขาวั้งเซียนได้รับสมญา "หุบเขาเทวดา" โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมหมู่บ้านเลียนแบบเมืองโบราณห้อยแขวนติดอยู่บริเวณเชิงผาของภูเขาหลิ่งซาน

บ้านไม้โบราณที่เลียนแบบอาศรมนักพรตไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อประดับ แต่สามารถเข้าไปพักอาศัยอยู่ได้จริง

เดิมทีหุบเขาวั้งเซียนเป็นที่รู้จักเฉพาะคนในท้องถิ่นเท่านั้น กระทั่งปี 2011 รัฐบาลจีนทุ่มเงินมหาศาลปรับภูมิทัศน์โดยรอบทำให้หุบเขาวั้งเซียนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์ราวสวรรค์บนดิน

ตำนานกล่าวถึงหุบเขาวั้งเซียนเอาไว้ว่าในอดีตสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก เคยมีนักพรตลัทธิเต๋าได้สำเร็จมรรคผลบรรลุเป็นเซียนที่หุบเขาแห่งนี้

ทว่าครอบครัวของนักพรตที่สำเร็จเป็นเซียนท่านนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ทำได้เพียงแค่มองดูยอดเขาเพื่อหวังว่าจะได้เจอท่านเซียนอีกครั้ง