วัดต้าเจวี๋ย (Dajue Temple: 大觉寺) อารามพุทธซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในเนินเขาทางตะวันตกของกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน


วัดต้าเจวี๋ย (Dajue Temple: 大觉寺)
ภาพ: Trip

วัดต้าเจวี๋ยมีประวัติยาวนานเกือบ 1,000 ปี สร้างในสมัยราชวงศ์เหลียว ภายในวัดมีสระน้ำใส ต้นแมกโนเลียอายุ 300 ปี และต้นแปะก๊วยที่ถูกขนานนามว่า "ราชาแปะก๊วย"

สถาปัตยกรรมในวัดได้รับการบูรณะใหม่สมัยราชวงศ์หมิงพร้อมกับเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า "วัดต้าเจี๋ย" ที่หมายถึง "วัดแห่งการตรัสรู้"

ในฤดูใบไม้ผลิดอกแมกโนเลียจะบานสะพรั่ง ชาวเมืองหลวงจะพากันมาดื่มด่ำบรรยากาศด้วยการจิบชาและใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ในวัด