สะพานโค้ง 17 ช่อง (17-Arch Bridge: 十七孔桥) สะพานหินที่มีความยาวที่สุดในบรรดาสะพานของพระราชวังฤดูร้อนกรุงปักกิ่ง ด้วยความยาว 150 เมตร กว้าง 8 เมตร มีซุ้มโค้งใต้สะพาน 17 แห่ง


สะพานโค้ง 17 ช่อง (17-Arch Bridge: 十七孔桥)
ภาพ: Trip

สะพานโค้ง 17 ช่อง สร้างในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงเพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมชายฝั่งทางตะวันออกของทะเลสาบคุนหมิงกับเกาะหูหนานทางตะวันตก บนเสาหินอ่อนมีสิงโต 544 ตัว ปลายสะพานแต่ละด้านมีสัตว์มงคลในตำนานจีนตั้งอยู่

สะพานได้รับออกแบบอย่างประณีตโดยการให้ซุ้มโค้งด้านล่างทำมุมพอดีกับจุดตะวันตกดิน ยามพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าแสงสีทองจะสาดส่องผ่านซุ้มโค้งเกิดเป็นทัศนียภาพงดงามที่สุดของสะพาน