เมืองฝูโจว (Fuzhou: 福州) เมืองเอกของมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองฝูโจวมีแม่น้ำหมิ่นเจียงไหลผ่านกลางเมืองลงสู่ทะเล ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองยุทธศาสตร์ด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน


สวนสาธารณะทะเลสาบซีหู (West Lake Park: 西湖公园)
ภาพ: Trip

สวนสาธารณะทะเลสาบซีหู (West Lake Park)
• ภูมิทัศน์ทะเลสาบซีหูที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,700 ปี ได้รับการยกย่องว่า "ไข่มุกอันสดใสแห่งสวนฝูโจว" สวนครอบคลุมพื้นที่ 42 เฮคตาร์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นน้ำ มีสถาปัตยกรรมและเส้นทางคดเคี้ยวรอบสวน


วัดซีฉาน (Xichan Temple: 西禅寺)
ภาพ: Visit Our China

วัดซีฉาน (Xichan Temple)
• วัดพุทธแห่งแรกของเมืองที่ตั้งตระหง่านมาแล้วกว่า 1,130 ปี วัดซีฉานเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับวัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะมีภิกษุจากวัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเยือนที่วัดทุกปี