ศาลาเทียนซิน (Tianxin Pavilion: 天心阁) ศาลาจีนโบราณตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของกำแพงเมืองโบราณเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


ศาลาเทียนซิน (Tianxin Pavilion: 天心阁)
ภาพ: China Discovery

ศาลาเทียนซินเป็นหนึ่งในสิบอาคารประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน สร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 14 สมัยต้นราชวงศ์หมิง แต่เนื่องจากสงครามและภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้ศาลาได้รับความเสียหายจนมีการบูรณะหลายต่อหลายครั้ง

ส่วนโครงสร้างในปัจจุบันถูกบูรณะเมื่อปี 1984 ประกอบด้วยศาลาหลักสามชั้น ศาลาหนานผิง (ฝั่งใต้) และศาลาเป่ยกง (ฝั่งเหนือ) เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินยาว