แม่น้ำไป๋สุ่ย (Baishui River: 白水河) แม่น้ำสาขาของแม่น้ำจินซาไหลเป็นเส้นทางยาวอยู่ทางตะวันออกของภูเขาหิมะมังกรหยกในเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


แม่น้ำไป๋สุ่ย (Baishui River: 白水河)
ภาพ: ezTravel

แม่น้ำไป๋สุ่ยเหอไหลไปทางทิศตะวันออกประมาณ 25 กิโลเมตร ผ่านหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินก่อนจะไหลรวมเข้ากับแม่น้ำแยงซี ช่วงเวลาดีที่สุดในการไปเยือนอยู่ระหว่างพฤษภาคมถึงกรกฎาคม

สายน้ำที่ใสสะอาดเกิดจากการละลายของภูเขาหิมะมังกรหยกไหลผ่านหินปูนที่ทับถมของตะกอนทำให้น้ำมีสีเทาขาวจึงเรียกว่า "แม่น้ำไป๋สุ่ย" แปลว่า "แม่น้ำสีขาว" (White Water River)