ซุ้มประตูจินหม่าปี้จี (Jinma Biji Archways: 金马碧鸡坊) ซุ้มประตูโบราณขนาดใหญ่ตั้งอยู่ท่ามกลางอาคารสมัยใหม่ของถนนจินปี้ลู่ในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


ซุ้มประตูจินหม่าปี้จี (Jinma Biji Archways: 金马碧鸡坊)
ภาพ: 手机云南网

ซุ้มประตูจินหม่าปี้จีสร้างสมัยราชวงศ์หมิง ในอดีตเป็นย่านการค้าเสื้อผ้าและอัญมณี โดยชื่อซุ้มประตูทั้งสองมีความหมายว่า "ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต" (Golden Horse and Jade Cock Gate)

ซุ้มประตูทั้งสองอยู่ห่างกันไม่มาก บริเวณรอบซุ้มประตูเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายสินค้าและถนนคนเดิน ในตอนกลางคืนจะมีไฟส่องสว่างซุ้มประตูอย่างสวยงาม

ช่วงก่อนอาทิตย์ตก แสงอาทิตย์จะส่องประตูไก่จนเงาทอดจากทิศตะวันตกไปทางตะวันออก เวลาเดียวกันแสงของดวงจันทร์ที่เพิ่งขึ้นจะส่องประตูม้าจากตะวันออกจนเงาทอดไปทางตะวันตกแล้วบรรจบกัน