ภูเขาไฟโบรโม่ (Mount Bromo: Gunung Bromo) ภูเขาไฟโบรโม่ล้อมรอบด้วยภูมิประเทศแบบทะเลทรายตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติโบรโมเติงเกอร์เซอเมรู จังหวัดชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย


ภูเขาไฟโบรโม่ (Mount Bromo: Gunung Bromo)
ภาพ: Indonesia Travel

ภูเขาไฟโบรโมเป็นภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังงานจึงมักจะเกิดการปะทุอยู่เนืองๆ ความงดงามอันน่าพิศวงทำให้ได้รับการขนานนามว่า "อัญมณีแห่งชวาตะวันออก" ภูเขามีความสูง 2,392 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ชื่อภูเขาไฟ "โบรโม่" มาจากคำว่า "Brahma" หมายถึง "พระพรหม" เทพผู้สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดู

บริเวณปากปล่องภูเขาไฟจะมีควันสีขาวลอยฟุ้งออกมาเกือบตลอดเวลา เนื่องจากความสูงไม่มากนัก การพิชิตยอดเขาจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับมือใหม่ โดยสามารถเลือกว่าจะเดินเท้าหรือขี่ม้าขึ้นไปจนถึงบริเวณไหล่เขา

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการขึ้นเขาไฟโบรโม่อยู่ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนตุลาคม แต่ควรตรวจสอบการแจ้งเตือนการปะทุของภูเขาไฟจากทางการก่อนเดินทางไปเยือน

ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ชาวพื้นเมืองจะเดินเท้าขึ้นไปบริเวณปากปล่องภูเขาไฟเพื่อทำพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้าโดยจะมีการโยนอาหาร ดอกไม้และสัตว์บูชายัญลงไปในแอ่งภูเขาไฟ