วัดหนานซาน (Nanshan Temple: 南山寺) วัดพุทธตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหนานซาน เมืองซานย่า มณฑลไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน


วัดหนานซาน (Nanshan Temple: 南山寺)
ภาพ: Nanshan Travel Guides

วัดหนานซานเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสวนพุทธธรรมเกาะไหหลำ หันหน้าออกไปทางทะเล วัดมีขนาดใหญ่ที่สุดทางใต้ สร้างเสร็จเมื่อปี 1998 เพื่อรำลึกประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสองพันปีในประเทศจีน

ภายในบริเวณวัดมีสิ่งก่อสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ใกล้กันมีรูปปั้นโพธิสัตว์กวนอิมแห่งหนานชานประดิษฐานอยู่บนฐานริมชายฝั่งทางใต้ของเกาะไหหลำ