บ้านใต้ดินซานโจว (Shanzhou Silo-Cave: ตี้เคิงเยียน) หมู่บ้านโบราณลึกลับตั้งอยู่ในหมู่บ้านเป่ยหยินและเมี่ยวซางในเมืองซานเหมินเสีย มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


บ้านใต้ดินซานโจว (Shanzhou Silo-Cave: ตี้เคิงเยียน)

บ้านใต้ดินซานโจวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีน ปัจจุบันยังคงมีคนอาศัยอยู่จริงโดยแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ โซนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โซนท่องเที่ยวหลักและรีสอร์ทสำหรับพักผ่อน

อาคารบ้านเรือนถูกสร้างให้อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยม ใช้ดินเป็นวัสดุหลักเพื่อให้อบอุ่นในฤดูหนาวและเย็นสบายในฤดูร้อนเหมือนมีเครื่องปรับอากาศจากธรรมชาติ

บ้านใต้ดินซานโจวเป็นหนึ่งในสี่หมู่บ้านโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจีนที่รู้จักกันในชื่อ "หมู่บ้านโบราณใต้ขอบฟ้า ฟอสซิลที่มีชีวิตในประวัติศาสตร์บ้านที่อยู่อาศัย"