เนินทรายทตโตริ (Tottori Sand Dunes: 鳥取砂丘) ภูมิทัศน์เนินทรายสูงทอดยาวตามแนวชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น เมืองทตโตริ จังหวัดทตโตริ ประเทศญี่ปุ่น


เนินทรายทตโตริ (Tottori Sand Dunes: 鳥取砂丘)
ภาพ: エポラコラムサイト

เนินทรายทตโตริเป็นส่วนหนึ่งของเขตอุทยานแห่งชาติซังอินไคกัง ความยาว 16 กิโลเมตร กว้าง 2 กิโลเมตร ยอดสูง 50 เมตร มีบริการขี่อูฐท่องทะเลทราย

เนินทรายเกิดขึ้นมาเป็นเวลานับพันปี โดยทรายจากแม่น้ำเซ็นไดกาวะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงถูกชะล้างลงสู่ทะเลและถูกน้ำในมหาสมุทรพัดกลับมาทับถมตามแนวชายฝั่ง

ไม่ไกลจากเนินทรายเป็นสถานที่ตั้ง "พิพิธภัณฑ์ทราย" (The Sand Museum) ด้านในจัดแสดงประติมากรรมทรายขนาดใหญ่ ผลงานของศิลปินจากทั่วโลก