ศาลเจ้าอุเมะโนะมิยะ ไทฉะ (Umenomiya Taisha Shrine: 梅宮大社) ศาลเจ้าชินโตซ่อนอยู่ในย่านอาศัยทางตะวันตกเมืองเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น


ศาลเจ้าอุเมะโนะมิยะ ไทฉะ (Umenomiya Taisha Shrine: 梅宮大社)
ภาพ: 梅宮大社梅宮大社

ศาลเจ้าอุเมะโนะมิยะก่อตั้งในยุคนาระเมื่อประมาณ 1,300 ปีก่อน เพื่อขอพรให้ตระกูลทาจิบานะที่ทรงอิทธิพลมากในยุคนั้นเกิดความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดต่อไปอีกหลายรุ่น

แต่เดิมศาลเจ้าสร้างขึ้นที่บริเวณอื่นและมีการย้ายสถานที่ตั้งหลายครั้ง กระทั่งศาลเจ้าถูกย้ายมายังตำแหน่งปัจจุบันในช่วงต้นยุคเฮอัน

ภายในศาลเจ้าอุเมะโนะมิยะมีบ่อน้ำและสวนกว้างใหญ่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสัน อาทิ พลัม ซากุระ อริสและไฮเดรนเยียที่จะผลัดเปลี่ยนกันบานสะพรั่งไปตามฤดูกาล

ศาลเจ้าอุเมะโนะมิยะมีชื่อเสียงในฐานะศาลเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นสาเกและสตรีมีครรภ์นิยมมาอธิษฐานให้คลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ศาลเจ้าอุเมะโนะมิยะมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางในฐานะสถานที่พักผ่อนของเหล่าแมวเหมียวนับสิบตัวที่ช่างภาพนิยมถ่ายภาพเก็บเอาไว้