สะพานวอลยองกโย (Woljeonggyo Bridge: 월정교) สะพานไม้คนเดินข้ามแม่น้ำตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านในเมืองคยองจู จังหวัดเคียงซังบุก ประเทศเกาหลีใต้


สะพานวอลยองกโย (Woljeonggyo Bridge: 월정교)
ภาพ: 경주시청

ตามบันทึกระบุว่าสะพานวอลยองกโยสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยพระเจ้าคยองด๊อกแห่งชิลลา อย่างไรก็ตามสะพานถูกเผาทำลายจนเหลือแต่ฐานหินในสมัยราชวงศ์โชซอน

สะพานวอลยองกโยได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมเกาหลีในปี 2018 จนกลายเป็นสะพานไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ

ช่วงเวลาเย็นจะมีการเปิดไฟส่องสว่างสะท้อนภาพบนผิวน้ำ ส่วนในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะพานสะพรั่งช่วยเพิ่มบรรยากาศความสวยงามเพิ่มมากขึ้น