ญี่ปุ่นมีศาลเจ้าตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักศาลเจ้าอิซึคุชิมะ (Itsukushima Shrine) ศาลเจ้าลอยน้ำหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นตั้งอยู่บนเกาะมิยาจิมะ (Miyajima Island) จังหวัดฮิโรชิม่า หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวในญี่ปุ่นที่ไม่ควรพลาด


ศาลเจ้าอิซึคุชิมะ

            ศาลเจ้าอิซึคุชิมะเป็นศาลเจ้าสำคัญในลัทธิชินโต ชาวญี่ปุ่นบางส่วนเรียกศาลเจ้าแห่งนี้ว่าศาลเจ้ามิยาจิมะ (Miyajima Shrine) ตามสถานที่ตั้ง ศาลเจ้าสร้างขึ้นเมื่อปี 1168 เพื่อบูชาเทพีแห่งมหาสมุทรทั้งสามองค์ตามบัญชาของ “ไทระ โนะ คิโยโมริ” (Taira no Kiyomori) เจ้าผู้ครอบครองเกาะมิยาจิมะในขณะนั้น ปัจจุบันศาลเจ้าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1996 จากองค์การยูเนสโกและรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกฐานะอาคารต่างๆในศาลเจ้าให้เป็นสมบัติประจำชาติของญี่ปุ่นอีกด้วย


ศาลเจ้าอิซึคุชิมะ

            แม้อิซึคุชิมะจะได้ชื่อว่าศาลเจ้าลอยน้ำแต่จริงๆแล้วตัววัดก็ไม่ได้ลอยอยู่บนน้ำแต่อย่างใด เพียงแต่ลักษณะที่ตัวอาคารของศาลเจ้ายื่นออกไปในทะเลทำให้ในช่วงเวลาน้ำขึ้นจึงมองดูเหมือนว่าศาลเจ้ากำลังลอยอยู่บนผิวน้ำ เมื่อถึงเวลาน้ำน้ำลงก็จะเห็นฐานที่อยู่ด้านล่าง


ศาลเจ้าอิซึคุชิมะ

            เอกลักษณ์สำคัญของศาลเจ้าอิซึคุชิมะคือโทริอิขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ห่างจากศาลเจ้าลงไปในทะเลราว 200 เมตรชื่อว่า “โอ-โทริอิ” (O-Torii) เป็นเสาโทริอิที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แทนโทริอิหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรมลง


ศาลเจ้าอิซึคุชิมะ

            เกาะมิยาจิมะเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของญี่ปุ่นมาช้านานและเพื่อคงรักษาไว้ซึ่งความเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ทางเกาะจึงได้มีกฎห้ามมิให้สตรีคลอดบุตรบนเกาะเด็ดขาดและให้เคลื่อนย้ายผู้ที่มีอาการป่วยหนักออกจากเกาะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการตายเกิดขึ้นอันจะนำมาซึ่งความแปดเปื้อน