หากอยากสัมผัสถึงบรรยากาศโบราณแบบญี่ปุ่นเมืองนารา (Nara) หรือ “นาระ” เมืองเก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ดีที่สุด ในอดีตนาราเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่นในช่วงปี 710-784 ก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงไปยังเกียวโตซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เมืองนารารอดพ้นจากภัยของสงคราม ในปัจจุบันเมืองเป็นศูนย์รวมศิลปหัตถกรรม อุตสาหกรรมและประเพณีนิยมที่สำคัญของญี่ปุ่น


วัดโทไดจิ (Todaiji Temple)

วัดโทไดจิ (Todaiji Temple)
            วัดพุทธที่สำคัญที่สุดของเมืองนาราหรือก็คือวัดคู่บ้านคู่เมือง วัดโทไดเริ่มสร้างเมื่อปี 743 มี เพื่อแสดงให้เห็นถึงบุญญาธิการขององค์จักรพรรดิญี่ปุ่นและอีกเหตุผลก็เพื่อคุ้มครองชาวเมืองจากภัยพิบัติเนื่องจากจักรพรรดิทรงมีความเชื่อว่าพระพุทธรูปจะช่วยปกป้องคุ้มครองชาวเมืองให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งภัยธรรมชาติและโรคระบาด วัดโทไดจิ


วัดโคฟุคุจิ (Kofukuji Temple)

วัดโคฟุคุจิ (Kofukuji Temple)
            วัดประจำตระกูลฟูจิวาระ สร้างเมื่อปี 710 จุดเด่นของวัดอยู่ที่เจดีย์ 5 ชั้นซึ่งมีความสูงเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น สร้างเมื่อปี 1426 ภายใน “ศาลาโทคอนโดะ” (Tokondo Hall) เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัด ภายในพิพิธภัณฑ์วัดเป็นที่เก็บรักษาพระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูป และรูปหล่อยักษ์ที่เคยยืนเฝ้าประตูวัด


วัดโฮริวจิ (Horyuji Temple)

วัดโฮริวจิ (Horyuji Temple)
            วัดมรดกโลกแห่งเมืองนาราที่ไม่ควรพลาด วัดโฮริวสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 607 ตามพระบัญชาของเจ้าชายโชโตกุ (Shotoku) เพื่อสักการะ “ยาคุชิ เนียวไร” ส่วนอาคารวัดที่เห็นในปัจจุบันนั้นถูกสร้างขึ้นใหม่โดยเลียนแบบโครงสร้างให้เหมือนกับต้นแบบเดิมที่เสียหายจากการถูกฟ้าผ่าและเกิดเพลิงไหม้ในปี 670 วัดโฮริวจิ


ศาลเจ้าคาสึกะ (Kasuga Shrine)

ศาลเจ้าคาสึกะ (Kasuga Shrine)
            ศาลเจ้าในลัทธิชินโตซึ่งเป็นศาลเจ้าประจำตระกูลฟูจิวาระ ศาลเจ้าคาสึกะสร้างเมื่อปี 768 ต่อมามีการซ่อมแซมหลายต่อหลายครั้งและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในฐานะส่วนหนึ่งของเมืองนารา รอบอาคารที่โคมไฟสำริดนับร้อยล้อมรอบ ส่วนตามทางเดินก็มีโคมไฟหินเรียงรายกันเป็นทางสู่อาคารด้านในซึ่งโคมไฟจะมีการจุดขึ้นเพียงปีละ 2 ครั้งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์และกลางเดือนสิงหาคมเท่านั้น


สวนสาธารณะนารา (Nara Park)

สวนสาธารณะนารา (Nara Park)
            สวนสาธารณะนาราหรือสวนกวางแห่งนาราตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองซึ่งเคยเป็นจุดที่ตั้งของพระราชวังเก่า สวนนาราเป็นแหล่งอาศัยของฝูงกวางที่ถูกปล่อยให้เดินหากินอย่างอิสระโดยไม่มีการเกรงกลัวผู้คนที่เดินกันขวักไขว่นักท่องเที่ยวจึงมักให้อาหารและถ่ายรูปคู่กับกวาง


ศาลเจ้าทามูเคะยา (Tamukeyama Shrine)

ศาลเจ้าทามูเคะยา (Tamukeyama Shrine)
            ศาลเจ้าแห่งความรักตั้งอยู่ทางตะวันออกของสวนนารา ศาสเจ้าทามูเกะยามะสร้างเมื่อปี 749 โดยแยกออกมาจากวัดโทไดจิในยุคเมจิที่ศาสนาพุทธและชินโตแยกออกจากกันอย่างชัดเจน อาคารดั้งเดิมของศาลเจ้าถูกเผาทำลายลงในปี 1180 ส่วนอาคารที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในเมื่อปี 1250 ศาลเจ้าทามูเคะยามะ