เมืองนาระ (Nara: 奈良市) เมืองเอกในจังหวัดนาระ ประเทศญี่ปุ่น ในอดีตนาระ (นารา) เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่นในช่วงปี 710-784 ก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงไปยังเกียวโตซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เมืองนาระรอดพ้นจากภัยของสงคราม


วัดโทไดจิ (Todaiji Temple)
ภาพ: Japan Visitor

วัดโทไดจิ (Todaiji Temple)
วัดคู่เมืองนาระสร้างเพื่อแสดงให้เห็นถึงบุญญาธิการของจักรพรรดิญี่ปุ่นและคุ้มครองชาวเมืองจากภัยพิบัติตามความเชื่อว่าพระพุทธองค์จะช่วยปกป้องคุ้มครองชาวเมืองให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งภัยธรรมชาติและโรคระบาด วัดโทไดจิ


วัดโคฟุคุจิ (Kofukuji Temple)
ภาพ: Japan Visitor

วัดโคฟุคุจิ (Kofukuji Temple)
วัดประจำตระกูลฟูจิวาระ สร้างเมื่อปี 710 มีเจดีย์ห้าชั้นที่สูงเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์จัดเก็บพระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูปและรูปหล่อยักษ์ที่เคยยืนเฝ้าประตูวัด


สวนโยชิไกเอน (Yoshikien Garden)
ภาพ: Japan Bullet

สวนโยชิไกเอน (Yoshikien Garden)
สวนญี่ปุ่นใจกลางเมืองตั้งชื่อตามแม่น้ำที่ไหลผ่านด้านข้าง สวนโยชิไกเอนสร้างขึ้นบริเวณจุดทีเคยเป็นที่พักของพระสงฆ์แห่งวัดโคฟุคุจิ โดดเด่นเป็นพิเศษในฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้ในสวนจะเปลี่ยนเป็นสีโทนร้อน


วัดโฮริวจิ (Horyuji Temple)
ภาพ: Carstay

วัดโฮริวจิ (Horyuji Temple)
วัดพุทธสร้างเมื่อปี 607 ตามพระบัญชาของเจ้าชายโชโตกุเพื่อสักการะ "ยาคุชิ เนียวไร" วิหารที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่โดยเลียนแบบโครงสร้างเดิมหลังจากได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่าและเหตุเพลิงไหม้ในปี 670 วัดโฮริวจิ


ศาลเจ้าคาสึกะ (Kasuga Taisha Shrine: 春日大社)
ภาพ: Tri Nguyen

ศาลเจ้าคาสึกะ (Kasuga Shrine)
ศาลเจ้าประจำตระกูลฟูจิวาระ ศาลเจ้าคาสึกะสร้างเมื่อปี 768 รอบอาคารที่โคมไฟสำริดนับร้อยดวงล้อมรอบ ส่วนตามทางเดินก็มีโคมไฟหินเรียงรายกันเป็นทางสู่อาคารด้านในซึ่งโคมไฟจะมีการจุดขึ้นเพียงปีละ 2 ครั้ง ศาลเจ้าคาสึกะ


สวนสาธารณะนาระ (Nara Park)
ภาพ: Viator

สวนสาธารณะนาระ (Nara Park)
สวนสาธารณะด้านหน้าวัดโทไดจิ สวนนาระเป็นแหล่งอาศัยของฝูงกวางที่ถูกปล่อยอย่างอิสระโดยไม่กลัวมนุษย์ แม้ว่ากวางที่นี่จะเชื่องแต่มีคำเตือนว่าไม่ควรสัมผัสลูกกวางเพราะกลิ่นของมนุษย์จะทำให้แม่กวางจำลูกตัวเองไม่ได้


ศาลเจ้าทามูเกะยามะ (Tamukeyama Shrine)
ภาพ: Wa Yu So An

ศาลเจ้าทามูเกะยามะ (Tamukeyama Shrine)
ศาลเจ้าแห่งความรักใกล้สวนนาระ ศาลเจ้าทามูเกะยามะสร้างเมื่อปี 749 โดยแยกออกมาจากวัดโทไดจิในยุคที่ศาสนาพุทธกับชินโตถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจน อาคารของวัดในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1250 ศาลเจ้าทามูเคะยามะ


ศาลเจ้าโยชิมิสึ (Yoshimizu Shrine)
ภาพ: Japan Trip Navigator

ศาลเจ้าโยชิมิสึ (Yoshimizu Shrine)
ศาลเจ้ากลางภูเขาโยชิโนะ สร้างในช่วงศตวรรษที่ 8 ภายในศาลเจ้าจัดแสดงเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับโยชิสึเนะ ได้รับความนิยมในการเป็นสถานที่ชมดอกซากุระและใบไม้เปลี่ยนสี ศาลเจ้าโยชิมิสึ