ทั่วโลกมีพระราชวังที่สร้างขึ้นมาอย่างงดงามอยู่หลายแห่งและหนึ่งในนั้นก็คือ พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) หรือที่เรียกว่า “Château de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานที่อันหรูหราแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่สำคัญคือพระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก


พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles)

            พระราชวังแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน ตัวพระราชวังตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มีพระประสงค์ให้สร้างพระราชวังขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ รวมเวลาในการก่อสร้าง 20 ปีจึงแล้วเสร็จ


ห้องกระจกพระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles)

            พระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ภายในแบ่งออกเป็นห้องซึ่งแต่ละห้องล้วนมีเครื่องประดับหรูหราตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง ห้องที่มีชื่อเสียงที่สุดของพระราชวังเห็นจะเป็น “ห้องกระจก” (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) ด้านในมีกระจกขนาดใหญ่ 17 บาน ซึ่งเคยถูกใช้เป็นสถานที่ลงนามสัญญาเมื่อครั้งเยอรมันบุกตีฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วนบริเวณด้านนอกพระราชวังเป็นสวนดอกไม้ที่ถูกตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพันธุ์อย่างลงตัว


พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles)

            ความหรูหราฟุ่มเฟือยของกษัตริย์และราชวงศ์ที่ยังคงเสวยสุขบนความทุกข์ยากของประชาชนที่ต้องเสียภาษีจนแทบไม่มีเงินซื้อแม้แต่ขนมปังประทังชีวิตทำให้พระราชวังที่สวยสง่าถูกเปลี่ยนเป็นพระราชวังร้างหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสในวันที่ 16 ตุลาคม 1793 ทำให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 (Louis XVI of France) กับพระนางมารี อองตัวเนต (Marie Antoinette) ถูกบั่นพระเศียรโดยกิโยติน