สำหรับศาสนาสถานที่อยู่คู่กับโปรแกรมทัวร์เมืองคุนหมิงจนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่จะขาดเสียไม่ได้เมื่อนึกถึงเมืองคุนหมิงคือวัดหยวนทง (Yuantong Temple) วัดพุทธที่ถือได้ว่าสำคัญที่สุดของเมืองซึ่งในแต่ละวันนั้นจะมีทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่ศรัทธาจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสาย


วัดหยวนทง (Yuantong Temple) @ www.asu.edu

            ภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่นของวัดหยวนทง (หยวนทงซื่อ) แห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี สร้างขึ้นเมื่อช่วงปลายศตวรรษที่ 8 ในสมัยราชวงศ์ถังโดยตัววัดตั้งอยู่บริเวณชายเขาหยวนทงทางตอนเหนือของเมืองคุนหมิง วัดหยวนทงจึงถือเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน


วัดหยวนทง (Yuantong Temple) @ www.absolutechinatours.com

            วัดหยวนทงมีฐานะเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา 3 นิกาย คือ นิกายมหาญาณ (พม่า) นิกายหินญาณ (ไทย) และนิกายลามะ (ทิเบต) บริเวณลานวัดจะมีสระมรกตขนาดใหญ่ที่น้ำในสระจะเป็นสีเขียวและมีสะพานข้ามไปยังศาลาแปดเหลี่ยมอันเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมพันกรและเจ้าแม่กวนอิมหยก


วัดหยวนทง (Yuantong Temple) @ www.sina.com.cn

            สำหรับวัดที่เห็นกันทั่วไปนั้นวิหารต่างๆจะตั้งอยู่ในระดับที่สูงกว่าทางเข้าขึ้นไป แต่สำหรับวัดหยวนทงแห่งนี้ต่างๆวิหารของวัดจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าทางเข้าเรียกได้ว่าเดินเข้าวัดจากด้านบนเพื่อเข้าชมวิหารด้านล่างเนื่องจากการที่วัดตั้งอยู่ในจุดที่ต่ำกว่าภูเขาและแต่เดิมนั้นไม่ได้ออกแบบที่นี่ให้เป็นวัด


วัดหยวนทง (Yuantong Temple) @ www.voyagesyunnan.com

            แรกเริ่มเดิมทีนั้นวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิมเล็กๆ กระทั่งในสมัยราชวงศ์ถังได้มีการสร้างขยายเพิ่มเติมจนกลายเป็นวัดแต่วัดก็ต้องถูกทำลายลงในสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้มีการบูรณะวัดใหม่โดยยังคงรักษารูปแบบของสถาปัตยกรรมผสมระหว่างหยวนและหมิงเอาไว้