ในยุคที่พุทธศาสนาของจีนเจริญถึงขีดสุดก็ได้มีประติมากรรมและโบราณสถานเกิดขึ้นมากมายโดยหนึ่งในนั้นก็คือเมืองต้าถง (Datong) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของจีน เมืองต้าถงตั้งอยู่ทางตอนเหนือในมณฑลซานซี ปัจจุบันต้าถงเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญของจีนโดยเฉพาะถ่านหิน ช่วงที่เหมาะสมในการเดินทางไปเยือนต้าถงอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเพราะอากาศค่อนข้างเย็นสบาย


ถ้ำผาหยุนกัง (Yungang Grottoes)

ถ้ำผาหยุนกัง (Yungang Grottoes)
            ประติมากรรมถ้ำแกะสลักที่สำคัญที่สุดของเมืองต้าถง ถ้ำผาหยุนกังตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกราว 16 กิโลเมตร ตามหลักฐานระบุว่าถ้ำแห่งนี้เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์เว่ย มีถ้ำตั้งกระจัดกระจายโดยรอบรัศมี 1 กิโลเมตร ถ้ำบางแห่งนั้นได้รับผลกระทบจนผุกร่อนไปตามกาลเวลา แต่โดยรวมแล้วยังคงหลงเหลือหลักฐานอันแสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในอดีตซึ่งนักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาชม ถ้ำผาหยุนกัง


เจดีย์วัดฝอกง (Pagoda of Fogong Temple)

เจดีย์วัดฝอกง (Pagoda of Fogong Temple)
            เจดีย์ไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน เจดีย์วัดฝอกงมีชื่อว่า “เจดีย์ศากยมุนี” (Sakyamuni Pagoda) ตั้งอยู่ในวัดฝอกง สร้างเมื่อปี 1056 โดยจักรพรรดิในราชวงศ์เหลียวโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว เมื่อมองจากด้านนอกจะเห็นว่าเจดีย์มี 5 ชั้น แต่หากเข้าไปชมด้านในจะเห็นว่าถูกแบ่งออกทั้งหมด 9 ชั้น ที่สำคัญเจดีย์วัดฝอกงถูกยกให้เป็นด่านเจดีย์สามองค์ร่วมกับหอไอเฟลและหอเอนเมืองปิซา


วัดเสวียนคง (Hanging Temple

วัดเสวียนคง (Hanging Temple)
            วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองต้าถง อารามลอยฟ้าหรือในชื่อว่า “วัดเสวียนคง” (Xuankong Temple) มีอายุกว่า 1,400 ปี ตั้งอยู่ตรงจุดที่เป็นเขาสูงชันของเขาเหิงซาน อารามลอยฟ้าสร้างอิงอยู่กับแนวผาสูงชันมีเสาไม้ค้ำเอาไว้ สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายราชวงศ์เว่ยโดยการรวมเอาพุทธศาสนา ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อเข้าไว้ด้วยกัน วัดเสวียนคง