เมืองต้าถง (Datong: 大同市) เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตั้งอยู่ทางตอนเหนือในมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณลุ่มแม่น้ำต้าถงที่ระดับความสูง 1,040 เมตร พรมแดนทิศเหนือติดกับมองโกเลียใน ช่วงที่เหมาะสมในการไปเยือนเมืองต้าถงอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเพราะอากาศค่อนข้างเย็นสบาย


ถ้ำผาหยุนกัง (Yungang Grottoes)
ภาพ: The Vintage News

ถ้ำผาหยุนกัง: ประติมากรรมถ้ำแกะสลักอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกราว 16 กิโลเมตร ตามหลักฐานระบุว่าถ้ำแห่งนี้เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์เว่ย มีถ้ำตั้งกระจัดกระจายโดยรอบรัศมี 1 กิโลเมตร ถ้ำบางแห่งนั้นได้รับผลกระทบจนผุกร่อนไปตามกาลเวลา แต่โดยรวมแล้วยังคงหลงเหลือหลักฐานอันแสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในอดีต ถ้ำผาหยุนกัง

วัดเสวียนคง: วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองต้าถง ตั้งอยู่ตรงจุดที่เป็นเขาสูงชันของเขาเหิงซาน อารามลอยฟ้าแห่งเสวียนคงมีอายุกว่า 1,400 ปี สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายราชวงศ์เว่ยโดยการรวมเอาพุทธศาสนา ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อเข้าไว้ด้วยกัน หากมองผ่านๆจะเห็นว่ามีเพียงแท่งเสาค้ำยันอารามเอาไว้ วัดเสวียนคง

เจดีย์ไม้อิ้งเซี่ยน: เจดีย์ไม้ที่เก่าแก่และสูงที่สุดของจีนที่ยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน เจดีย์ไม้อิ้งเซี่ยนตั้งอยู่ในวัดฝอกง ห่างจากเมืองตุนหวงราว 76 กิโลเมตร สร้างในสมัยราชวงศ์เหลียวโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ได้รับการยกให้เป็นด่านเจดีย์สามองค์ร่วมกับหอไอเฟลและหอเอนเมืองปิซา เจดีย์ไม้อิ้งเซี่ยน