เมืองกวางโจว (Guangzhou: 广州市) เมืองเอกของมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) มีขนาดใหญ่ที่สุดในดินแดนทางใต้ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน เมืองกวางโจว (กวางเจา) มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,800 ปี ตำนานการสร้างเมืองเล่าว่าเทวดา 5 องค์ ขี่แพะ 5 ตัว ลงมาจากสวรรค์และมอบรวงข้าวให้ชาวเมืองนำไปปลูกทำให้หลังจากนั้นกวางโจวก็ได้กลายเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์


สะพานไห่ซิน (Haixin Bridge)
ภาพ: China Daily

สะพานไห่ซิน: สะพานคนเดินข้ามแม่น้ำจูเจียง (แม่น้ำเพิร์ล) แห่งแรกของเมืองกวางโจว ลักษณะเป็นสะพานคานโค้งขึงด้วยเคเบิ้ล มีความยาวรวม 488 เมตร กว้าง 15 เมตร ออกแบบโดยผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมสไตล์กว้างตุ้งและความทันสมัยเข้าด้วยกัน


เกาะซาเมี่ยน (Shamian Island)
ภาพ: Tripsavvy

เกาะซาเมี่ยน: เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองกวางโจว พื้นที่บนเกาะแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ "ส่วนของอังกฤษเช่า" และ "ส่วนของฝรั่งเศสเช่า" ในช่วงสงครามฝิ่น รอบเกาะมีการขุดคลองล้อมรอบเอาไว้ ปัจจุบันเกาะซาเมี่ยนยังคงมีกลิ่นไอตะวันตกจากสถาปัตยกรรมโดยรอบที่สร้าง


วัดอู่เซียนกวน (Wuxian Guan Temple)
ภาพ: anotherglobaleater

วัดอู่เซียนกวน: วัดศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าที่มีความเกี่ยวพันกับที่มาของเมือง วัดอู่เซียนกวนสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ตามตำนานเล่าว่าเทวดาห้าองค์ขี่แพะห้าตัวลงมาจากสวรรค์และสร้างเมืองกวางโจวขึ้น โดยได้มอบรวงข้าวให้ชาวบ้านนำไปปลูก ทำให้กวางโจวกลายเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์และวัดนี้ก็คือสถานที่ที่ผู้คนต้องมากราบไหว้เพื่อขอบคุณเทวดาทั้งห้า

วัดลิ่วหรง: สถานที่ตั้งของสมาคมพุทธศาสนิกชนจีนแห่งกวางโจว เคยได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในสิบสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมือง วัดลิ่วหรงสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 537 ชื่อวัดหมายถึง "ต้นไทรหกต้น" จุดเด่นของวัดลิ่วหรงอยู่ที่เจดีย์โบราณทรงแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมือง วัดลิ่วหรง

วัดกวงเสี้ยว: วัดแห่งความกตัญญูที่มีอายุเก่าแก่กว่าเมืองกวางโจว เดิมเป็นที่ประทับของกษัตริย์อาณาจักรหนานเยว่และบ้านขุนนางในยุคสามก๊ก ช่วงที่วัดกวงเสี้ยวเจริญสูงสุดเคยใช้เป็นจุดแวะพักของนักบวชจากอินเดียใต้ที่เดินทางมาเพื่อจาริกแสวงบุญและเผยแพร่พุทธศาสนา วัดกวงเสี้ยว


สวนเยว่ซิ่ว (Yuexiu Park)
ภาพ: Visit Our China

สวนเยว่ซิ่ว: สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกวางโจว ภายในประกอบด้วยบึงน้ำ เขาจำลอง อนุสาวรีย์ห้าแพะสร้างจากหินแกรนิตตามตำนานการกำเนิดเมือง ตรงกลางมี "หอเจิ้งไห่โหลว" (Zhenhai Lou Municipal Museum) สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเดินทางทั้งเจ็ดครั้งของ "เจิ้งเหอ" ผู้บัญชาการทหารเรือในสมัยราชวงศ์หมิง


พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ซีฮั่น (Museum of the Western Han)
ภาพ: Guangzhou China

พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ซีฮั่น: สถานที่จัดแสดงพระศพของจักรพรรดิและขุนนางสิบห้าคนที่ถูกฝังทั้งเป็น พิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นปกคลุมสุสานจริงซึ่งเป็นสุสานหินที่เก่าแก่ที่สุดของจีนที่มีการขุดค้นพบโดยบังเอิญขณะทำการปรับพื้นที่เพื่อสร้างโรงแรมเมื่อปี 1983 จากหลักฐานที่ค้นพบสามารถระบุได้ว่าที่นี่คือสุสานของจักรพรรดิเหวินตี้