เมืองกวางโจว (Guangzhou: 广州市) ประตูสู่ภาคใต้ของจีน เมืองกวางโจว (กวางเจา) มีฐานะเป็นเมืองเอกของมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) และถือเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดินแดนทางใต้ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจีนเลยทีเดียว เมืองกวางโจวมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,800 ปี ตำนานการสร้างเมืองเล่าว่าเทวดา 5 องค์ ขี่แพะ 5 ตัวลงมาจากสวรรค์และมอบรวงข้าวให้ชาวเมืองนำไปปลูกทำให้หลังจากนั้นกวางเจาก็ได้กลายเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ผู้คนจึงรู้จักเมืองนี้ในชื่อเมืองแพะ


เกาะซาเมี่ยน (Shamian Island)

เกาะซาเมี่ยน (Shamian Island)
เกาะขนาดกลางตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองกวางโจว พื้นที่บนเกาะถูชาเมี่ยนกแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนของอังกฤษเช่าและส่วนของฝรั่งเศสเช่าในช่วงสงครามฝิ่น รอบเกาะมีการขุดคลองล้อมรอบเอาไว้ ในปัจจุบันเกาะซาเมี่ยนยังคงมีกลิ่นไอตะวันตกจากสถาปัตยกรรมโดยรอบที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งอดีตและเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความทันสมัยของจีน


สวนวัฒนธรรมเหวินฮวา (Wenhua Culture Park)

สวนวัฒนธรรมเหวินฮวา (Wenhua Culture Park)
สวนสาธารณะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะซาเมี่ยน ภายในสวนวัฒนธรรมเหวินฮวามีทั้งลานสเก็ต หอศิลป์ โรงละครกลางแจ้งและไฮไลท์สำคัญของที่นี่การแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือการแสดงกายกรรมกวางเจาที่มีต้นกำเนิดจากที่นี่


วัดอู่เซียนกวน (Wuxian Guan Temple)

วัดอู่เซียนกวน (Wuxian Guan Temple)
วัดศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าที่มีความเกี่ยวพันกับที่มาของเมือง วัดอู่เซียนกวนสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ตามตำนานเล่าว่าเทวดาห้าองค์ขี่แพะห้าตัวลงมาจากสวรรค์และสร้างเมืองกวางโจวขึ้น โดยได้มอบรวงข้าวให้ชาวบ้านนำไปปลูก ทำให้กวางโจวกลายเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์และวัดนี้ก็คือสถานที่ที่ผู้คนต้องมากราบไหว้เพื่อขอบคุณเทวดาทั้งห้า


วัดลิ่วหรง (Liurong Temple) @ www.chinadiscovery.com

วัดลิ่วหรง (Liurong Temple)
สถานที่ตั้งของสมาคมพุทธศาสนิกชนจีนแห่งกวางโจว เคยได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในสิบสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมือง วัดลิ่วหรงสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 537 ชื่อวัดหมายถึง "ต้นไทรหกต้น" จุดเด่นของวัดลิ่วหรงอยู่ที่เจดีย์โบราณทรงแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมือง วัดลิ่วหรง


วัดกวงเสี้ยว (Guangxiao Temple) @ Huang Xin

วัดกวงเสี้ยว (Guangxiao Temple)
วัดแห่งความกตัญญูที่มีอายุเก่าแก่กว่าเมืองกวางโจว เดิมเป็นที่ประทับของกษัตริย์อาณาจักรหนานเยว่และบ้านขุนนางในยุคสามก๊ก ช่วงที่วัดกวงเสี้ยวเจริญสูงสุดเคยใช้เป็นจุดแวะพักของนักบวชจากอินเดียใต้ที่เดินทางมาเพื่อจาริกแสวงบุญและเผยแพร่พุทธศาสนา วัดกวงเสี้ยว


สวนเยว่ซิ่ว (Yuexiu Gongyuan)

สวนเยว่ซิ่ว (Yuexiu Gongyuan)
สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกวางโจว ภายในประกอบด้วยบึงน้ำ เขาจำลอง อนุสาวรีย์ห้าแพะสร้างจากหินแกรนิตตามตำนานการกำเนิดเมือง ตรงกลางมีหอเจิ้งไห่โหลว (Zhenhai Lou Municipal Museum) สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเดินทางทั้งเจ็ดครั้งของ “เจิ้งเหอ” (Zheng He) ผู้บัญชาการทหารเรือในสมัยราชวงศ์หมิง


พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ซีฮั่น (Museum of the Western Han)

พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ซีฮั่น (Museum of the Western Han)
สถานที่จัดแสดงพระศพของจักรพรรดิและขุนนางสิบห้าคนที่ถูกฝังทั้งเป็น พิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นปกคลุมสุสานจริงซึ่งเป็นสุสานหินที่เก่าแก่ที่สุดของจีนที่มีการขุดค้นพบโดยบังเอิญขณะทำการปรับพื้นที่เพื่อสร้างโรงแรมเมื่อปี 1983 จากหลักฐานที่ค้นพบสามารถระบุได้ว่าที่นี่คือสุสานของจักรพรรดิเหวินตี้