เดินทางลงสู่แดนใต้ของจีนก็ต้องผ่านเมืองใหญ่อย่างเมืองกวางโจว (Guangzhou) ดินแดนที่ถือเป็นประตูสู่ภาคใต้ของจีน เมืองกวางโจวหรือในสำเนียงอื่นคือ “กวางเจา” มีฐานะเปนเมืองเอกของมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) และถือเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดินแดนทางใต้และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจีนเลยทีเดียว เมืองกวางโจวมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,800 ปี ตำนานการสร้างเมืองเล่าว่าเทวดา 5 องค์ ขี่แพะ 5 ตัวลงมาจากสวรรค์และมอบรวงข้าวให้ชาวเมืองนำไปปลูกทำให้หลังจากนั้นกวางเจาก็ได้กลายเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ผู้คนจึงรู้จักเมืองนี้ในชื่อเมืองแพะ


เกาะซาเมี่ยน (Shamian Island)

เกาะซาเมี่ยน (Shamian Island)
            เกาะขนาดกลางตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองกวางโจว พื้นที่บนเกาะถูชาเมี่ยนกแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนของอังกฤษเช่าและส่วนของฝรั่งเศสเช่าในช่วงสงครามฝิ่น รอบเกาะมีการขุดคลองล้อมรอบเอาไว้ ในปัจจุบันเกาะซาเมี่ยนยังคงมีกลิ่นไอตะวันตกจากสถาปัตยกรรมโดยรอบที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งอดีตและเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความทันสมัยของจีน


สวนวัฒนธรรมเหวินฮวา (Wenhua Culture Park)

สวนวัฒนธรรมเหวินฮวา (Wenhua Culture Park)
            สวนสาธารณะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะซาเมี่ยน ภายในสวนวัฒนธรรมเหวินฮวามีทั้งลานสเก็ต หอศิลป์ โรงละครกลางแจ้งและไฮไลท์สำคัญของที่นี่การแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือการแสดงกายกรรมกวางเจาที่มีต้นกำเนิดจากที่นี่


วัดอู่เซียนกวน (Wuxian Guan Temple)

วัดอู่เซียนกวน (Wuxian Guan Temple)
            วัดศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าที่มีความเกี่ยวพันกับที่มาของเมือง วัดอู่เซียนกวนสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ตามตำนานเล่าว่าเทวดาห้าองค์ขี่แพะห้าตัวลงมาจากสวรรค์และสร้างเมืองกวางโจวขึ้น โดยได้มอบรวงข้าวให้ชาวบ้านนำไปปลูก ทำให้กวางโจวกลายเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์และวัดนี้ก็คือสถานที่ที่ผู้คนต้องมากราบไหว้เพื่อขอบคุณเทวดาทั้งห้า


วัดไทรหกต้น (Temple of the six Banyans)

วัดไทรหกต้น (Temple of the six Banyans)
            วัดไทรหกต้นหรือ “ริ่วหลงซื่อ” (Liurong-Si) สร้างขึ้นเมื่อปี 1080 แม้จะมีชื่อว่าวัดไทรหกต้นแต่ปัจจุบันก็ไม่เหลือต้นไทรนั้นให้เห็นแล้ว วัดไทรหกต้นเป็นสถานที่ตั้งของสมาคมพุทธศาสนิกชนจีนแห่งกวางโจว จุดเด่นของวัดก็คือ “เจดีย์บุปผา” ที่สร้างในปี 1097 สูง 55 เมตรเป็นสัญลักษณ์ของวัด โดยเจดีย์นี้หากมองจากภายนอกจะเห็นว่าเจดีย์มีเพียง 9 ชั้น แต่เมื่อเข้าไปดูภายในจะเห็นว่าถูกแบ่งออกเป็น 17 ชั้น โดยชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของเมืองกวางโจวได้


วัดกว่างเซียวซื่อ (Guangxiao Temple)

วัดกว่างเซียวซื่อ (Guangxiao Temple)
            วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเมืองกวางโจว ชื่อวัดกว่างเซียวซื่อมีความหมายว่า “วัดแห่งความกตัญญู” (Bright Filial Piety Temple) ตามตำนานวัดนี้มีอายุมากกว่าเมืองกวางโจวเสียอีกโดยมีการสันนิษฐานกันว่าวัดนี้น่าจะสร้างขึ้นในคริสต์วรรษที่ 4 วิหารบางหลังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากถูกเพลิงไหม้ในปี 1269 ส่วนทางด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งของเจดีย์เหล็กที่เก่าแก่ที่สุดในจีน


สวนเยว่ซิ่ว (Yuexiu Gongyuan)

สวนเยว่ซิ่ว (Yuexiu Gongyuan)
            สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกวางโจว ภายในประกอบด้วยบึงน้ำ เขาจำลอง อนุสาวรีย์ห้าแพะสร้างจากหินแกรนิตตามตำนานการกำเนิดเมือง ตรงกลางมีหอเจิ้งไห่โหลว (Zhenhai Lou Municipal Museum) สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเดินทางทั้งเจ็ดครั้งของ “เจิ้งเหอ” (Zheng He) ผู้บัญชาการทหารเรือในสมัยราชวงศ์หมิง


พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ซีฮั่น (Museum of the Western Han)

พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ซีฮั่น (Museum of the Western Han)
            สถานที่จัดแสดงพระศพของจักรพรรดิและขุนนางสิบห้าคนที่ถูกฝังทั้งเป็น พิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นปกคลุมสุสานจริงซึ่งเป็นสุสานหินที่เก่าแก่ที่สุดของจีนที่มีการขุดค้นพบโดยบังเอิญขณะทำการปรับพื้นที่เพื่อสร้างโรงแรมเมื่อปี 1983 จากหลักฐานที่ค้นพบสามารถระบุได้ว่าที่นี่คือสุสานของจักรพรรดิเหวินตี้