สำหรับเมืองเล็กๆอย่างเมืองอิวาคุนิ (Iwakuni) แม้ว่าจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแต่ก็มีสิ่งที่เชิดหน้าชูตาเรียกว่าไม่น้อยหน้าเมืองท่องเที่ยวดังๆ เมืองอิวาคุนิทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดยามางุจิ (Yamaguchi) มีประชากรอาศัยอยู่ราว 150,000 คน และสัญลักสำคัญที่ทำให้นึกถึงเมืองอิวาคุนิก็คือมีสะพานคินไตเคียวกับปราสาทอิวาคุนิเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน


สะพานคินไตเคียว (Kintaikyo Bridge)

สะพานคินไตเคียว (Kintaikyo Bridge)
            สะพานไม้โบราณ 5 โค้งทอดข้ามแม่น้ำนิชิกิ เส้นทางสะพานพุ่งตรงไปยังปราสาทอิวาคุนิซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำนิชิกิ สะพานคินไตเคียวได้รับการยอมรับให้เป็น 1 ใน 3 สะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ตัวสะพานสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1673 โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ในอดีตสะพานเคยได้รับความเสียหายหลายครั้งจากภัยธรรมชาติแต่ก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่ทุกครั้งจนถึงปัจจุบัน สะพานคินไตเคียว


ปราสาทอิวาคุนิ (Iwakuni Castle)

ปราสาทอิวาคุนิ (Iwakuni Castle)
            ปราสาทสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอิวาคุนิ สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1608 ในช่วงต้นยุคเอโดะ มีทั้งหมด 4 ชั้น ภายในปราสาทถูกใช้เป็นสถานที่จัดแสดงอาวุธโบราณของเหล่าซามูไรและข้าวของเครื่องใช้ในอดีต จากบนปราสาทสามารถมองเห็นเมืองด้านล่างและสะพานคินไตเคียวได้อย่างชัดเจน ปราสาทอิวาคุนิ