เซี่ยงไฮ้ (Shanghai: 上海) มหานครบนฝั่งแม่น้ำหวังผู่ ศูนย์การค้าและการลงทุนที่สำคัญมากของจีน ภายในเมืองเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและสถาปัตยกรรมแบบยุโรปจนได้รับการขนานนามว่า "นครปารีสแห่งตะวันออก" (Paris of the East) ในยุคสมัยหนึ่งเซี่ยงไฮ้ถือเป็นเมืองอันดับหนึ่งของจีน


หอไข่มุกตะวันออก (Oriental Pearl Tower)

หอไข่มุกตะวันออก (Oriental Pearl Tower)
หอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์สัญลักษณ์ของมหานครเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ในเขตเมืองใหม่ หอไข่มุกตะวันออกสร้างเสร็จในปี 1993 ตัวหอมีความสูง 468 เมตร สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก ลักษณะเป็นเสาสูงมีหอกลมเหมือนไข่มุกเสียบอยู่ จึงเรียกว่าหอไข่มุก ภายในหอเป็นภัตตาคาร โรงแรม และร้านค้า ส่วนตรงกลางเป็นทางวิ่งลิฟต์ที่พานักท่องเที่ยวขึ้นไปยังจุดชมวิวที่สำคัญของเมือง


หาดเดอะบันด์ (The Bund)

หาดเดอะบันด์ (The Bund)
ยุทธศาสตร์สำคัญของการลงทุนของบรรดานายทุนทั้งหลาย หาดเดอะบันด์หรือในภาษาจีนคือ “ไว่ทัน” (Waitan) หาดทอดยาวเลียบโค้งแม่น้ำหวงผู่ (Huangpu) แต่ความสำคัญของที่นี่ไม่ใช่ชายหาดหรือทะเลแต่เป็นตึกรามบ้านช่องที่เต็มไปด้วยความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสถาปัตยกรรม มีทั้งธนาคาร โรงแรมหรูและสถาปัตยกรรมที่หลากหลายจึงเป็นเมืองที่น่าลงทุนที่สุดของจีน


พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Museum)

พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Museum)
พิพิธภัณฑ์อันทันสมัยและได้รับการยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในจีน พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้สร้างเมื่อปี 1994 และเปิดทำการเมื่อปี 1996 ภายในมีงานศิลปะและวัตถุโบราณต่างๆ เช่น ภาพเขียน เครื่องหยก เครื่องลายคราม เงินเหรียญและผลงานศิลปะของชนกลุ่มน้อยนำมาจัดแสดงไว้


ตลาดตงไถลู่ (Dongtai Lu)

ตลาดตงไถลู่ (Dongtai Lu)
ตลาดค้าวัตถุโบราณที่มีชื่อเสียงของมหานครเซี่ยงไฮ้ ตลอดระยะทางความยาวประมาณ 500 เมตรเต็มไปด้วยร้านขายวัตถุโบราณทั้งรูปปั้นและเครื่องประดับ แต่ขอเตือนก่อนว่าสินค้าที่นี่มีทั้งของแท้และของเลียนแบบเรียกว่าหากดูออกก็ได้ของดีไป แต่หากหากตาไม่ถึงก็ถูกหลอกเอาง่ายๆและรับของเลียนแบบกลับติดมือไป


วัดหลงหัวซื่อ (Longhua Temple)

วัดหลงหัวซื่อ (Longhua Temple)
วัดคู่บ้านคู่เมืองของเซี่ยงไฮ้ที่ผู้คนต่างเคารพนับถือ วัดหลงหัวซื่อสร้างครั้งแรกในปี 242 โดยซุนกวนในสมัยสามก๊ก ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลังอันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพผู้พิทักษ์ ในอดีตวัดหลงหัวกู่เคยถูกทำลายหลายครั้งแต่ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกครั้ง วัดหลงหัวซื่อ


สวนอวี้หยวน (Yu Garden: 豫园) @ www.c-ctrip.com

อุทยานอวี้หยวน (Yu Yuan)
อุทยานสวนสวยแบบจีนตั้งอยู่บริเวณใจกลางในเขตเมืองเก่า ภายในสวนมีทั้งภูเขาจำลอง ต้นไม้และสระน้ำซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสวนจีน อุทยานอวี้หยวนสร้างโดยขุนนางตระกูลปานเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบิดาซึ่งเคยเป็นเสนาบดีกลาโหมแห่งราชสำนักในสมัยราชวงศ์หมิง อุทยานอวี้หยวน


วัดพระหยกขาว (Jade Buddha Temple)

วัดพระหยกขาว (Jade Buddha Temple)
วัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในนครเซี่ยงไฮ้ วัดพระหยกขาวตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหานคร สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก พระพุทธรูปและโบราณวัตถุสำคัญในสมัยราชวงศ์เว่ย ถัง ซ่ง หยวน หมิงและราชวงศ์ชิง ในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลักจากหยกขาวสององค์ทั้งปางปรินิพพานและปางประทับนั่ง วัดพระหยกขาว


สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (Shanghai Disneyland)

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (Shanghai Disneyland)
สวนสนุกในธีมดิสนีย์แห่งแรกบนแผ่นดินจีนตั้งอยู่ในเขตผู่ตง เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าดิสนีย์แลนด์ในฮ่องกงถึง 3 เท่า ภายในจะมีทั้งส่วนที่เป็นสวนสนุกและสถานที่จำลองตามแบบที่ปรากฏในผลงานของวอล์ทดิสนีย์โดยคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ราว 15 ล้านคนต่อปี สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์