เมืองซีอาน (Xi’an: 西安) เมืองเอกแห่งมณฑลส่านซีตั้งอยู่บริเวณตอนกลางลุ่มแม่น้ำเว่ยเหอ ชื่อ ‘ซีอาน’ หมายถึง ‘สันติภาพแห่งตะวันตก’ (Western Peace) ในอดีตเมืองซีอานเคยเป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ ชื่อเดิมว่า ‘นครฉางอาน’ (Chang’an: 长安) โดยเมืองซีอานถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ใช้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียว


กำแพงเมืองซีอาน (Xian City Wall)

กำแพงเมืองซีอาน (Xian City Wall)
            กำแพงเมืองโบราณอันเป็นป้อมปราการทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำแพงเมืองโบราณสร้างในสมัยจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิงเพื่อเป็นแนวกั้นเขตเมืองชั้นใน แต่ละมุมของกำแพงจะมีหอสังเกตการณ์ตั้งอยู่เพื่อตรวจตราความสงบ ส่วนที่ใต้กำแพงจะใช้เป็นหลุมหลบภัยของประชาชน ในสมัยจักรพรรดิคังซีและเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะกำแพงครั้งใหญ่ กำแพงเมืองซีอาน


วัดกว่างเหริน (Guangren Temple) @ canghai76 Shutterstock

วัดกว่างเหริน (Guangren Temple)
            วัดลามะแห่งเดียวในมณฑลส่านซี วัดกว่างเหรินเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่าง ‘ฮั่น’ และ ‘ทิเบต’ สร้างเมื่อจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงเสด็จเยือนเมืองซีอานและเห็นถึงความจำเป็นว่าควรมีสถานที่พักสำหรับลามะชั้นผู้ใหญ่ที่ต้องเดินทางผ่านเพื่อไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิในกรุงปักกิ่ง วัดกว่างเหริน


ศาลแปดเซียน (Temple of the Eight Immortals)

ศาลแปดเซียน (Temple of the Eight Immortals)
            ถัดออกมาทางตะวันออกของกำแพงเมืองก็จะพบกับศาลแปดเซียนหรือศาลเจ้าปาเซียนกง (Ba Xian Gong) ซึ่งถือเป็นศาลเจ้าในลัทธิเต๋าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซีอาน สำหรับที่มาของชื่อศาลแปดเซียนนั้นมาจากตำนานเกี่ยวกับนักพรตทั้ง 8 ที่ได้รับความเป็นอมตะและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ที่ต่างกันแห่งการดำรงชีวิตได้แก่ รวย-จน หนุ่ม-แก่ ชาย-หญิง และ สูง-ต่ำ โดยในศาลเจ้าจะมีห้องบูชาสำหรับเซียนแต่ละองค์แยกเอาไว้


วัดต้าฉือเอิน (Da Ci'en Temple)

วัดต้าฉือเอิน (Da Ci'en Temple)
            วัดต้าฉือเอินสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยของพระเจ้าถังเกาจงเพื่อถวายและทดแทนมารดา จุดเด่นสำคัญภายในวัดต้าฉือเอินที่เห็นมาแต่ไกลคือ “เจดีย์ห่านป่าใหญ่” เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองซีอานซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีน วัดต้าฉือเอิน


กองทัพทหารดินเผา (The Terracotta Warriors)

กองทัพทหารดินเผา (The Terracotta Warriors)
            แหล่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนโดยเป็นส่วนหนึ่งของสุสานฉินซีฮ่องเต้ สุสานแห่งนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อปี 1974 บนพื้นที่มากกว่า 20,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีการขุดค้นพบกองทัพม้าและทหารดินเผาที่มีขนาดเท่าตัวคนโดยหุ่นแต่ละตัวนั้นจะมีใบหน้าที่ไม่เหมือนกัน กองทัพทหารดินเผา


วัดกู่กวนอิน (Gu Guanyin Temple) @ www.chinatimes.com

วัดกู่กวนอิน (Gu Guanyin Temple)
            วัดเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่บนเนินเขาห่างจากตัวเมืองไปทางใต้ราว 30 กิโลเมตร วัดกู่กวนอินเคยถูกใช้เป็นโรงเรียนสมัยการปฏิวัติวัฒนธรรม วิหารหลักของวัดประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม ด้านหลังวิหารมีต้นแปะก๊วยพันปีที่ใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในช่วงฤดูใบไม้ร่วง วัดกู่กวนอิน


อุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ (Huaqing Hot Springs)

อุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ (Huaqing Hot Springs)
            แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ถูกดัดแปลงเป็นอุทยานสำหรับกษัตริย์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจวตะวันตกไล่มาจนถึงราชวงศ์ถัง หัวชิงฉือตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตะวันออกราว 30 กิโลเมตร ที่นี่คือสถานที่ในตำนานอันลือลั่นของสนมเอกหยางกุ้ยเฟย อุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ


เขาหัวซาน (Mt. Hua)

เขาหัวซาน (Mt. Hua)
            ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญในลัทธิเต๋าซึ่งเรามักจะได้ยินชื่ออ้างอิงในภาพยนตร์จีนกำลังภายในหลายเรื่อง เขาหัวซานตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตะวันออกราว 120 กิโลเมตร ลักษณะเป็นยอดเขาหินแกรนิตที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสูงชัน ด้านบนมีอารามตั้งอยู่หลายหลังซึ่งทำให้ต้องทึ่งในความพยายามจนสร้างขึ้นมาได้ เขาหัวซาน