เมืองชิงเต่า (Qingdao: 青岛市) เมืองริมชายหาดทางตอนใต้ของมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเมืองชิงเต่า (ชิงต่าว) เคยเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ อยู่ภายใต้การปกครองของเยอรมันและญี่ปุ่น ภายหลังจีนยึดกลับคืนมาและพัฒนาจนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว


สวนจงซาน (Zhongshan Park: 中山公园)
ภาพ: Visit Qingdao

สวนจงซาน (Zhongshan Park)
• สวนสาธารณะขนาดใหญ่ สถานที่ทำกิจกรรมสันทนาการยอดนิยมของชาวเมือง สร้างเมื่อปี 1901 โดยตั้งชื่อตามสำเนียงจีนกลางของ "ดร.ซุนยัดเซ็น" ภายในสวนเป็นแหล่งพฤกษาศาสตร์ที่เต็มไปด้วยพืชไม้นานาพันธุ์ ทะเลสาบและสระบัว


พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่า (Qingdao Beer Museum)
ภาพ: TripAdvisor

พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่า (Qingdao Beer Museum)
• โรงงานผลิตเบียร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ก่อตั้งเมื่อปี 1903 โดยชาวเยอรมัน ภายในเปิดให้เข้าชมกระบวนการผลิตได้ ความลับที่ทำให้เบียร์มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ที่การนำน้ำแร่บริสุทธิ์จากเขาเหลาซานมาใช้ในกระบวนการผลิต


คฤหาสน์ฮัวสือโหลว (Huashi Villa)
ภาพ: China Daily

คฤหาสน์ฮัวสือโหลว (Huashi Villa)
• สถาปัตยกรรมหรูหราสไตล์ตะวันตก คฤหาสน์ฮัวสือโหลวสร้างเมื่อปี 1930 เพื่อใช้เป็นคฤหาสน์ของข้าหลวงชาวรัสเซียที่มาพำนักอยู่ในเมืองจีน ต่อมาใช้เป็นที่พักของข้าหลวงเยอรมัน


ภูเขาเหลาซาน (Laoshan Mountain)
ภาพ: TheChinaGap

ภูเขาเหลาซาน (Laoshan Mountain)
• ทิวเขาทอดตัวไปตามแนวชายฝั่งทะเลหวงไห่ ภูเขาเหลาซานเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่ธรรมชาติคุณภาพสูงที่ใช้ในการผลิตเบียร์ของเมือง ด้านบนภูเขามีอารามศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าหลายแห่ง ภูเขาเหลาซาน


พระราชวังไท่ชิง (Taiqing Palace: 太清宫)
ภาพ: Trip

พระราชวังไท่ชิง (Taiqing Palace)
• อารามลัทธิเต๋าที่มีประวัติเก่าแก่และขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่บนเขาเหลาซาน หันหน้าออกทะเล พระราชวังล้อมรอบด้วยป่าสนไซเปรส ด้านบนอารามมีอนุสาวรีย์ "เล่าจื๊อ" ปราชญ์ผู้ก่อตั้งลิทธิเต๋าตั้งตระหง่าน พระราชวังไท่ชิง