วัดซงจ้านหลิน (Songzanlin Monastery) วัดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตัววัดสร้างในสมัยลามะองค์ที่ 5 ตรงกับปี 1679 และเสร็จสมบูรณ์ในอีก 2 ปีต่อมาเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในแชงกรีล่าและเป็นสถานที่รวมจิตใจของชาวทิเบตในแชงกรีล่า


วัดซงจ้านหลิน (Songzanlin Monastery)

            วัดซงจ้านหลินซื่อ (Songzanlin Si) ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ระดับความสูง 3,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ห่างจากตัวเมืองแชงกรีล่าไปทางเหนือ 5 กิโลเมตร โครงสร้างของวัดจำลองแบบมาจากพระราชวังโปตาลาในกรุงลาซาแต่มีขนาดเล็กกว่าจึงถูกเรียกว่า พระราชวังโปตาลาน้อย” (The Little Potala Palace) ถึงแม้ขนาดจะไม่เท่าของต้นฉบับแต่มีความงดงามไม่แพ้กัน


วัดซงจ้านหลิน (Songzanlin Monastery)

            วัดซงจ้านหลินมีชื่อเรียกอีกคือ วัดกุ้ยหัว (Guihua Monastery) วิหารใหญ่ตรงกลางล้อมรอบด้วยวิหารเล็ก 8 ทิศ เหมือนกับดอกบัวแปดกลีบเป็นสถานที่เก็บสมบัติมากมายรวมทั้งพระคัมภีร์ทิเบตโบราณ พระพุทธรูปทองคำ ตะเกียงทอง ฯลฯ ซึ่งทุกชิ้นล้วนเป็นของมีค่าที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้


วัดซงจ้านหลิน (Songzanlin Monastery)

            ทางวัดมีกฏที่เข้มงวดโดยปกติแล้วทางจะไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพด้านในเพราะแสงแฟลชอาจส่งผลต่อภาพหรือสีภายในวิหารที่ได้มาจากธรรมชาติ และหากอนุญาตให้ถ่ายภาพได้ก็จะยิ่งยากแก่การควบคุมนักท่องเที่ยวรายอื่น ส่วนช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปเยือนวัดซงจ้านหลินคือช่วงฤดูร้อน