ภูเขาเทียนซาน (Tian Shan: 天山) เทือกเขาขนาดใหญ่ทอดตัวเป็นแนวยาวรวมระยะทางกว่า 2,414 กิโลเมตรในเมืองอูรูมูฉี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน


เทือกเขาเทียนซาน (Tian Shan Mountain Range)
ภาพ: Peak Visor

เทือกเขาเทียนซานขึ้นชื่อในเรื่องทิวทัศน์ของยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะไล่ระดับจากด้านบนลงสู่ด้านล่างบนผืนทะเลทรายและทุ่งหญ้า บนยอดเขาเรียกได้ว่าหนาวแบบสุดขั้ว สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือที่นี่เป็นต้นกำเนิดของบัวหิมะที่มีสรรพคุณในการรักษาสารพัด

กลางหุบเขามี "ทะเลสาบเทียนฉือ" ทะเลสาบขนาดเล็กแต่มีความงดงามตั้งอยู่ด้านล่างด้วยระดับความสูง 1,900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเพื่อรองรับน้ำแข็งที่ละลายกลายเป็นสายน้ำนำไปหล่อเลี้ยงผู้คนในเมือง

แม้เทียนซานจะไม่ใช่ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์แต่ความยิ่งใหญ่ของเขาแห่งนี้ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาทั้ง 9 แห่ง และถึงจะต้องรอมาอย่างยาวนาน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 2013 จากองค์การยูเนสโก