ยอดเขาสูงที่สุด ตึกสูงที่สุด น้ำทะเลที่เค็มที่สุด ฯลฯ วันนี้เรมารู้จักกับอีก 1 ที่สุดของโลกกันบ้างคือ โตรกธารที่ลึกที่สุดในโลกและสถานที่ที่เรากำลังจะแนะนำนั้นก็คือ โตรกเสือกระโจน จุดไหลผ่านที่มีทั้งความลึกและความรุนแรงของกระแสน้ำ


โตรกเสือกระโจน / หุบเหวเสือกระโจน (Tiger Leaping Gorge)

            โตรกเสือกระโจน หรือ หุบเหวเสือกระโจน (Tiger Leaping Gorge) หรือ “หู่เทียวเสีย” (Hutiao Xia) โตรกธารที่ได้ชื่อว่าลึกที่สุดในโลกซึ่งอยู่ตรงจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำจินซาเจียง บริเวณรอยต่อระหว่างเทือกเขาหิมะฮาปาในแชงกรีล่าและภูเขาหิมะมังกรหยกในเมืองลี่เจียง นักท่องเที่ยวจึงสามารถเลือกเดินทางไปได้จากเส้นทางทั้งสอง


โตรกเสือกระโจน / หุบเหวเสือกระโจน (Tiger Leaping Gorge)

            สองข้างแม่น้ำอันเชี่ยวกรากระยะทางกว่า 28 กิโลเมตร ขนาบด้วยหน้าผาสูง ตรงจุดที่แคบที่สุดนี้เองจะมีหินก้อนใหญ่อยู่ตรงกลางน้ำซึ่งว่ากันว่าเป็นจุดเดียวที่เสือสามารถใช้ข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้จึงเป็นที่มาของโตรกเสือกระโจนแห่งนี้