ในบรรดาพระราชวังในกรุงโซลทั้ง 5 แห่งนั้นพระราชวังคยองบกกุง (Gyeongbokgung Palace) หรือ “เคียงบก” ได้ชื่อว่าใหญ่โตและงดงามที่สุด โดยในสมัยราชวงศ์โชซอนที่นี่ถือเป็นพระราชวังหลักของอันเป็นสถานที่ออกว่าราชการ รวมทั้งยังเป็นที่ประทับของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์


พระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace)

            พระราชวังเคียงบกตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงโซล โครงสร้างหลักของพระราชวังเป็นไม้สร้างขึ้นเมื่อปี 1394 ในสมัยกษัตริย์แทโจ (Taejo) ผู้สถาปนาราชวงศ์โชซอน ในอดีตพระราชวังมีอาคารรวมกันกว่า 200 หลัง แต่ในช่วงสงครามกับกองทัพญี่ปุ่นเมื่อปี 1592 อาคารต่างๆถูกทำลายเสียหายอย่างหนักเหลือเพียงอาคารที่ได้รับการบูรณะใหม่เพียง 10 หลัง
            พระที่นั่งนั่งคึงชองจอน (Geunjeongjeon) เป็นศูนย์กลางการออกว่าราชการของกษัตริย์และเป็นอาคารที่สวยงามที่สุดในพระราชวัง แต่อาคารที่เห็นในปัจจุบันนั้นเป็นหลังที่ได้รับการบูรณะใหม่ในปี 1867 ตามโครงสร้างเดิมซึ่งสาวกซีรีย์เกาหลีเรื่อง “เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา” (Princess Hours) คงจะคุ้นตาพระที่นั่งนี้กันดี


ตำหนักเคียงเฮียรู (Gyeonghoeru) - พระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace)

            นอกจากอาคารหลักที่ถือเป็นไฮไลท์แล้วในพระราชวังยังมีอาคารที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง กลางสระน้ำขนาดใหญ่มีตำหนักเคียงเฮียรู (Gyeonghoeru) พระตำหนักกลางน้ำอันเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงพระราชทานในโอกาสต่างๆเช่น เลี้ยงให้กับขุนนางหรืองานเลี้ยงต้นรับทูตต่างชาติ


พระตำหนักฮานวอนจอง (Hyangwonjeong) / พระราชวังเคียงบก (Gyeongbokgung Palace)

            ถัดไปทางเหนือในเขตพระราชวังมีพระตำหนักฮานวอนจอง (Hyangwonjeong) ตำหนักหกเหลี่ยมตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำมีสะพานเล็กๆเป็นทางเชื่อม


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea)

            ด้านตะวันออกของพระราชวังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี (National Folk Museum of Korea) สร้างเมื่อปี 1908 ภายในมีการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีต วัฒนธรรมโบราณและจัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยราชวงศ์โชซอน กว่า 40,000 ชิ้น ซึ่งบางส่วนก็นำมาจากในพระราชวังเคียงบกนั่นเอง