ในบรรดายอดเขามากมายในจีนนั้นมีอยู่เก้าแห่งที่ผู้คนยกให้เป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ จักรพรรดิจีนจึงใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาฟ้าดินเพื่อให้ปกป้องคุ้มครองและบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่บ้านเมืองโดยยอดเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กระแสคือ "ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋า" และ "ยอดเขาศักดิ์ทางพุทธศาสนา"


เขาไท่ซาน (Mount Tai)

เขาไท่ซาน (Mount Tai)
"เขาไท่ซาน" หรือ "ไท้ซัว" ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าในเมืองไท่อานมณฑลซานตง ในบรรดายอดเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเขาไท่ซานนั้นมีขนาดใหญ่ที่สุด (แต่ไม่ใช่ใหญ่ที่สุดในจีน) จึงได้รับการยกให้เป็นราชาแห่งขุนเขาทั้งมวล เขาไท่ซาน


เขาหัวซาน (Mount Hua)

เขาหัวซาน (Mount Hua)
"เขาหัวซาน" หรือ "ฮั้วซัว" ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าในมณฑลส่านซี ตัวเขานั้นขึ้นชื่อเรื่องความสูงชันลักษณะเป็นแนวผาทิ้งตัวลงเป็นเส้นตรงที่ดูน่าหวาดเสียว เขาหัวซาน


เขาเหิงซานเหนือ (Mount Heng)

เขาเหิงซานเหนือ (Mount Heng)
"เขาเหิงซาน" หรือ "เฮ้งซัว" ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าทางเหนือของมณฑลซานซี บนเขาเป็นที่ตั้งของวัด 18 แห่ง มีวัดเสวียนคงตั้งอิงอยู่กับแนวผา อายุกว่า 1,400 ปี อันเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเขา


เขาเหิงซานใต้ (Mount Heng)

เขาเหิงซานใต้ (Mount Heng)
"เขาเหิงซาน" หรือ "เฮว้งซัว" ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าในมณฑลหูหนาน ชาวจีนเรียกว่า "นานเยว่ซาน" หรือ "ภูเขาใต้" โดยบนยอดจะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี


เขาซงซาน (Mount Song)

เขาซงซาน (Mount Song)
"เขาซงซาน" หรือ "ซงซัว" ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าในมณฑลเหอหนาน เขาซงซานประกอบด้วยยอดเขาสำคัญ 3 แห่ง บนเขาเป็นที่ตั้งของวัดเส้าหลินอันโด่งดัง


เขาเอ๋อเหมยซาน (Mount Emei)

เขาเอ๋อเหมยซาน (Mount Emei)
"เอ๋อเหมยซาน" หรือ "ง้อไบ๊" ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนา เอ๋อเหมยซานแปลว่า "คิ้วโก่ง" จากรูปทรงที่มีลักษณะคล้ายคิ้ว มีอารามอยู่หลายแห่งแต่ส่วนใหญ่ทรุดโทรมลงไปแล้ว เขาเอ๋อเหมยซาน


เขาผู่ถัวซาน (Mount Putuo)

เขาผู่ถัวซาน (Mount Putuo)
"ผู่ถัวซาน" ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนา บริเวณทะเลตงไห่ทางตะวันออกสุดของประเทศ สถานที่สถิตองค์เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือกันมาก เขาผู่ถัวซาน


เขาจิ่วหัวซาน (Mount Jiuhua) @ www.discoverchinatours.com

เขาจิ่วหัวซาน (Mount Jiuhua)
"จิ่วหัวซาน" ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาในมณฑลอันฮุย ประกอบด้วยเขา 99 ยอด ในอดีตจิ่วหัวซานมีวัดตั้งกระจายอยู่กว่า 100 แห่งแต่ปัจจุบันลดลงไปเยอะ เขาจิ่วหัวซาน


เขาอู่ไถซาน (Mount Wutai)

เขาอู่ไถซาน (Mount Wutai)
"อู่ไถซาน" ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาในซานซี มีพระโพธิสัตว์มัญชุศรีเป็นเทพผู้พิทักษ์ ในอดีตอู่ไถซานตั้งอยู่กว่า 200 แห่ง เขาอู่ไถซาน

ชาวจีนนั้นมีความเชื่อกันว่าภูเขาใหญ่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสถานที่สถิตของเทพเจ้า และถึงแม้จะมีการแบ่งแยกชัดเจนโดยตำแหน่งว่าเป็นสายพุทธหรือสายเต๋า แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกแต่อย่างใดเพราะบนยอดเขานั้นมีทั้งวัดพุทธ อาราเต๋า รวมทั้งวัดขงจื๊อตั้งอยู่ร่วมกัน