นอกเหนือจากกำแพงเมืองจีนอันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้ว ในแดนมังกรแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับการยกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเช่นกันนั่นก็คือ เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง


เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง (The Porcelain Tower of Nanjing)

            เจดีย์กระเบื้องเคลือบแห่งนานกิง (The Porcelain Tower of Nanjing) เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เจดีย์แห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณล้ำค่าของจีนและได้รับการยกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง


เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง (The Porcelain Tower of Nanjing)

            องค์เจดีย์มีทั้งหมด 9 ชั้น สูงประมาณ 260 ฟุตตั้งอยู่ในเมืองนานกิง รู้จักกันในชื่อ “ต้าเป้าเอินซื่อ” (Da Bao'en Si) หรือ “วัดแห่งการทดแทนคุณ” (Temple of Repaid Gratitude) แต่เดิมนั้นองค์เจดีย์มีเพียง 3 ชั้นแต่ต่อมาถูกสร้างเพิ่มขึ้นอีก 6 ชั้นตามบัญชาของจักรพรรดิหย่งเล่อเพื่อระลึกถึงบิดามารดาจนกลายเป็นเจดีย์ 9 ชั้น


เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง (The Porcelain Tower of Nanjing)

            โครงสร้างขององค์เจดีย์ก่อด้วยอิฐและประดับด้วยกระเบื้องเคลือบดูสวยงาม ชายคาเจดีย์แขวนกระดิ่ง 80 ลูกกับโคมไฟประดับ น่าเสียดายที่ในสมัยกบฏไท่ผิงองค์เจดีย์ถูกเผาทำลายจนสภาพทรุดโทรมลงไปมาก สมบัติมีค่าภายในถูกขโมยจนหมดเกลี้ยง แต่ยังพอมีชิ้นส่วนบางชิ้นของเจดีย์ที่หลงเหลือซึ่งถูกนำไปแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เมืองนานกิง


เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง

            วันเวลาผ่านไปองค์เจดีย์ได้ผ่านร้อน ฝน ลม หนาวจนสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ความงดงามแบบดั้งเดิมขององค์เจดีย์จึงหาชมได้จากภาพเขียนของยอดจิตรกรที่ถ่ายทอดผ่านผลงานซึ่งมีให้เห็นเพียงไม่กี่ภาพเท่านั้น