แม้คุมาโมโตะจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเหมือนเมืองท่องเที่ยวชื่อดังอื่นๆในญี่ปุ่น แต่ภายในเมืองคุมาโมโตะก็มีสถานที่สำคัญให้ได้ชมกันซึ่ง 1 ในนั้นก็คือปราสาทสัญลักษณ์ที่อยู่คู่เมืองมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีนั่นคือปราสาทคุมาโมตะ (Kumamoto Castle: 熊本城) ปราสาทสำคัญที่มีขนาดใหญ่ติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นเลยทีเดียว


ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle: 熊本城)
ภาพ: Japan Castle

ปราสาทคุมาโมโตะเริ่มสร้างเมื่อปี 1601 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1607 โดยคาโตะ คิโยมาสะ (Kato Kiyomasa) อดีตแม่ทัพซึ่งในเวลาต่อมาท่านได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นไดเมียวปกครองเมืองคุมาโมโตะโดยปราสาทคุมาโมโตะนี้ใช้เป็นป้อมปราการสำคัญของเมือง

ตัวปราสาทมีหอคอยสูงสองหลังตั้งโดดเด่นเห็นแต่ไกล หอใหญ่มีความสูง 6 ชั้น ส่วนหอเล็กสูง 4 ชั้น จากบนหอหลักเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดที่สามารถมองเห็นทิวทัศรอบปราสาทได้อย่างชัดเจน ส่วนรอบตัวปราสาทนั้นประกอบไปด้วยป้อมปราการไม้ 49 หลัง

พื้นที่รอบปราสาทนั้นกินบริเวณกว้างขวางมากและเต็มไปด้วยต้นซากุระ ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระมีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น เส้นทางเข้าสู่ตัวปราสาทนั้นสลับซับซ้อนเหมือนเขาวงกตเพื่อหลอกล่อศัตรูให้หลงทางแต่ส่วนถูกเผาทำลายลงในช่วงสงครามเมื่อปี 1877 ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ตัวปราสาทอย่างมาก

หลังจากอยู่ในสภาพเสียหายมาอย่างยาวนาน ในปี 1960 ก็ได้มีการบูรณะปราสาทขึ้นมาอีกครั้งโดยยังคงรักษาลักษณะภายนอกให้เหมือนโครงสร้างเดิมพร้อมกับมีการสร้างอาคารหลังใหม่บางส่วนเพิ่มเข้ามา ส่วนด้านในทำเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของปราสาท

นับตั้งแต่คืนวันที่ 14 เมษายน 2016 ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่บนเกาะคิวชูตามมาด้วยอาฟเตอร์ช็อกหลายครั้งส่งผลให้ปราสาทคุมาโมโตะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงโดยเฉพาะหลังคาและกำแพงรวมทั้งกำแพงประตูของปราสาทที่ถล่มลงมาปิดทางเข้าปราสาทซึ่งนับเป็นความเสียหายครั้งใหญ่เลยทีเดียว