ในเมืองหลวงอย่างกรุงปักกิ่งที่วัดวาอารามตั้งอยู่หลายแห่ง วันนี้เราจึงพาไปรู้จักกับ “วัดลามะ” (Lama Temple) วัดโบราณสไตล์ทิเบตที่ได้ชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่งดงามที่สุดในกรุงปักกิ่ง


หย่งเหอกง - วัดลามะกรุงปักกิ่ง

            วัดลามะ หรือ “วัดหย่งเหอ” (Yonghe Temple) ชื่อวัดมีความหมายถึง พระราชวังแห่งสันติภาพและความสามัคคี (Palace of Peace and Harmony) เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายลามะของทิเบตตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง


พระพุทธรูปพระเมตไตรยในวัดลามะกรุงปักกิ่ง

            ในอดีตหย่งเหอกง (Yonghe Gong) เคยเป็นตำหนักของจักรพรรดิหย่งเจิ้ง (Yongzheng) ในช่วงที่พระองค์ยังดำรงตำแหน่งอ๋อง กระทั่งหลังจากทรงขึ้นครองราชย์ในปี 1723 หย่งเหอกงแห่งนี้ก็ถูกดัดแปลงกลายเป็นวัดของลามะจากทิเบตและมองโกล            อาคารสิ่งปลูกสร้างและผลงานศิลปะที่ปรากฏในวัดเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฮั่นและทิเบตเข้าด้วยกัน อาคารสำคัญในวัดมีอยู่ 5 แห่ง แต่ที่โดดเด่นก็มี “ว่านฝูเก๋อ” (Wanguge) หรือ “หอหมื่นสุข” (The Pavilion of Ten Thousand Happinesses) สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระเมตไตรยสูง 26 เมตร แกะสลักจากไม้จันทร์หอมท่อนเดียวที่งดงามมาก