ก่อนเข้าสู่แหล่งมรดกโลกแห่งเมืองนิคโก้ก็ต้องพบกับสะพานสำคัญของเมืองนั่นคือ “สะพานชินเคียว” หรือที่เรียกกันว่า “สะพานอสรพิษคู่” (Scared Bridge) โดยสะพานแห่งนี้เป็น 1 ใน 3 สะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียว ส่วนอีกสองแห่งคือ สะพานคินไตเคียวในเมืองอิวาคุนิและสะพานซารุในเมืองโอสึกิ


สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge)

            สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) สะพานสีแดงทอดข้ามแม่น้ำไดยะ (Daiya River) ตามตำนานเล่ากันว่าครั้งหนึ่งขณะที่เทพเจ้ากำลังจะข้ามแม่น้ำแห่งนี้ได้ปรากฏงู 2 ตัวแปลงกายมาเป็นสะพานเพื่อให้เทพเจ้าได้ข้ามไป โดยในอดีตนั้นผู้ที่จะเดินข้ามสะพานแห่งนี้ได้มีเพียงเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้น


สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge)

            สะพานชินเคียวที่เห็นในปัจจุบันนั้นเป็นของที่สร้างขึ้นใหม่ในปี 1636 บนตำแหน่งเดียวกันและถูกปรับให้มีขนาดกว้างขึ้นในช่วงปี 1990-2000 โดยสะพานนี้ถือเป็นประตูสู่แหล่งมรดกโลก ความสวยของสะพานนั้นเรียกได้ว่ากินกันไม่ลงกับอีกสองแห่งเพราะสะพานทั้ง 3 แห่งต่างมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันไป โดยเฉพาะสายน้ำสีเขียวมรกตด้านล่างที่ทำให้นึกถึงทะเลสาบห้าสีในจิ่วจ้ายโกว