ฮิราอิซูมิ (Hiraizumi: 平泉町) เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดอิวาเตะในภูมิภาคโทโฮกุ หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งตระกูลฟูจิวาระเรืองอำนาจ ฮิราอิซูมิ (ฮิไรซูมิ) นั้นมีความเจริญไม่น้อยไปกว่าเกียวโตเลย แต่หลังจากเมืองถูกทำลายลงหลังสิ้นอำนาจตระกูลฟูจิวาระก็ไม่สามารถกลับมารุ่งเรืองได้อีกครั้ง แต่กระนั้นฮิราอิซูมิก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองเอาไว้จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี 2011 จากองค์การยูเนสโก


วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple) @ www.chusonji.or.jp

วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple)
            วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ วัดชูซอนจิเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองฮิราอิซูมิซึ่งในอดีตนั้นเคยยิ่งใหญ่มาก แต่ผลจากสงครามทำให้อาคารหลายหลังถูกทำลายลง ไฮไลท์สำคัญของวัดชูซอนจิคือพลับพลาทองด้านในอาคารที่มีความสวยงามไม่แพ้พลับพลาทองในเกียวโต วัดชูซอนจิ


วัดโมสึจิ (Motsuji Temple) @ www.motsuji.or.jp

วัดโมสึจิ (Motsuji Temple)
            วัดพุทธนิกายเทนไดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดชูซอนจิแต่ความยิ่งใหญ่อาจเป็นจะรอง ไฮไลท์สำคัญของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนวัดโมซึจิแห่งนี้ไม่ใช่อาคารหรือพระพุทธรูปเก่าแก่แต่เป็นสระน้ำ สวนหินและสวนดอกไม้ในบริเวณวัดที่มีความสวยงามลงตัวเรียกว่าเป็นสวนแห่งความบริสุทธิ์ วัดโมสึจิ


ช่องเขาเกบิเคย์ (Geibikei Gorge: 猊鼻渓) @ www.visitiwate.com

ช่องเขาเกบิเคย์ (Geibikei Gorge)
            หุบเขาโขดหินริมสายน้ำทางตะวันออก ช่องเขาเกบิเคย์เป็นเส้นทางการล่องเรือชมธรรมชาติแบบดั้งเดิมที่ยังคงใช้เรือถ่อด้วยไม้พาย เรือที่ใช้ก็ต่อขึ้นด้วยภูมิปัญญาแบบโบราณ ตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสทิวทัศน์ของหินผา โขดหิน น้ำตกและพันธุ์ไม้นานาชนิดที่ผลัดเปลี่ยนกันมาสร้างสีสันตามฤดูกาล ช่องเขาเกบิเคย์