ฮิราอิซูมิ (Hiraizumi) เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดอิวาเตะในภูมิภาคโทโฮกุ หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งตระกูลฟูจิวาระเรืองอำนาจ ฮิราอิซูมิ (ฮิไรซูมิ) นั้นมีความเจริญไม่น้อยไปกว่าเกียวโตเลย หลังจากเมืองถูกทำลายลงจึงไม่สามารถกลับมารุ่งเรืองได้อีกครั้งแต่กระนั้นฮิราอิซูมิก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองเอาไว้จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี 2011 จากองค์การยูเนสโก


วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple)

วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple)
            วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ วัดชูซอนจิเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองฮิราอิซูมิซึ่งในอดีตนั้นเคยยิ่งใหญ่มาก แต่ผลจากสงครามทำให้อาคารหลายหลังถูกทำลายลง ไฮไลท์สำคัญของวัดชูซอนจิคือพลับพลาทองด้านในอาคารที่มีความสวยงามไม่แพ้พลับพลาทองในเกียวโต วัดชูซอนจิ


วัดโมสึจิ (Motsuji Temple)

วัดโมสึจิ (Motsuji Temple)
            วัดพุทธนิกายเทนไดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดชูซอนจิแต่ความยิ่งใหญ่อาจเป็นจะรอง ไฮไลท์สำคัญของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนวัดโมซึจิแห่งนี้ไม่ใช่อาคารหรือพระพุทธรูปเก่าแก่แต่เป็นสระน้ำ สวนหินและสวนดอกไม้ในบริเวณวัดที่มีความสวยงามลงตัวเรียกว่าเป็นสวนแห่งความบริสุทธิ์ (The Pure Land Garden) ด้วยพันธุ์ไม้ที่ผลัดเปลี่ยนกันบานทุกฤดู