แม้เขาหลูซานไม่ใช่ยอดเขาศักดิ์หรือภูเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน แต่เขาแห่งนี้ก็มีเสน่ห์และความยิ่งใหญ่ที่เรียกได้ว่าไม่เป็นสองรองใคร โดยเฉพาะทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม รวมทั้งยังเป็นศูนย์รวมสำคัญของกระแสธารแห่งปรัชญาในจีนนั่นคือ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อและพุทธศาสนา


เทือกเขาหลูซาน (Mount Lu / Lushan)

เขาหลูซาน (Mount Lu/ Lushan) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “คว่างหลู” (Kuanglu) ยอดเขาโบราณกว่า 2,200 ปีตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือในมณฑลเจียงซี ทางทิศใต้ของแม่น้ำแยงซี บริเวณเทือกเขาอุดมไปด้วยพืชพันธุ์อันอุดมสมบูรณ์ ลำธารและน้ำตกที่ประกอบรวมกันอย่างงดงามลงตัว เหมาะสำหรับการมาเยือนทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว

เขาหลูซานขึ้นชื่อในเรื่องความสูงชันโดยยอดเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาเกือบทั้งปี บนเนินทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็นที่ตั้งของวัดตงหลินซึ่งเป็นวัดสำคัญของเขาหลูซานและสถาปัตยกรรมอีกหลายแห่ง ย้อนกลับไปในอดีตมีกวีชื่อดังหลายท่านยอมฟันฝ่าเส้นทางที่อันตรายนี้ขึ้นไปด้านบนเพื่อสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามแล้วพรรณนาออกมาเป็นบทกวี

การผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรมทำให้เขาหลูซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในวันที่ 6 ธันวาคม 1996 จากองค์การยูเนสโกภายใต้ชื่ออุทยานแห่งชาติเขาหลูซาน (Lushan National Park) ซึ่งขอแนะนำว่าควรหาโอกาสไปเยือนให้ได้สักครั้ง