ขุนเขาและสายน้ำคือสัญลักษณ์แห่งความสวยงามทางธรรมชาติของญี่ปุ่นที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปสัมผัส และหากกล่าวถึงทะเลสาบในญี่ปุ่นก็ต้องนึกถึงชทาอของทะเลสาบบิวะเป็นอันดับต้นๆ แม้จะไม่ใช่ทะเลสาบที่สวยที่สุดแต่นี่คือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น


ทะเลสาบบิวะ (Lake Biwa)

            ทะเลสาบบิวะ (Lake Biwa) หรือ “บิวะโกะ” (Biwa-Ko) ทะเลสาบน้ำจืดตั้งอยู่ในจังหวัดชิงะบนเกาะฮอนชู หากเคยอ่านวรรณกรรมโบราณหลายเรื่องของญี่ปุ่นก็จะพบกับชื่อของทะเลสาบบิวะนี้อยู่บ่อยครั้งเนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเกียวโตซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงของญีปุ่น วรรณกรรมในสมัยนั้นจึงใช้ทะเลสาบบิวะเป็นเป็นฉากประกอบ


ทะเลสาบบิวะในฤดูหนาว (Lake Biwa)

            ทะเลสาบบิวะเป็นศูนย์รวมของแม่น้ำหลายสายที่ไหลมาบรรจบกันจนกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ราว 670 ตารางกิโลเมตร ชื่อเดิมของทะเลสาบคือ “โอมิ” (Omi) แต่เปลี่ยนเป็นบิวาโกะในสมัยเอโดะ และจากข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่าทะเลสาบบิวะมีอายุเก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว


ชายหาดริมทะเลสาบบิวะ (Lake Biwa)

            สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ทำให้ทะเลสาบบิวะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิดโดยเฉพาะนกน้ำและฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สามารถพบเห็นได้ที่นี่เท่านั้น นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาเยือนทะเลสาบบิวะเพื่อชมความสวยงามทางธรรมชาติ ชมนก ตกปลา รวมทั้งเล่นกีฬาทางน้ำ