จุดขายของเมืองเฉิงตูที่นักท่องเที่ยวต้องไปสัมผัสให้ได้เมื่อมาเยือนหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นประติมากรรมทางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของจีนก็ว่าได้นั่นคือพระพุทธรูปเล่อซาน (Leshan Giant Buddha) พระพุทธรูปแกะสลักองค์ใหญ่ที่สุดในโลก


พระพุทธรูปเล่อซาน (Leshan Giant Buddha)

            องค์พระพุทธรูปเล่อซานหรือ “เล่อ ซาน ต้า โฝ” (乐山大佛) แห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี องค์พระตั้งอยู่ในเขาเล่อซานเมืองเฉิงตู การก่อสร้างองค์พระเริ่มมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังโดยการเจาะสลักหินบนหน้าผาเป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทหลังพิงเขา สูงประมาณ 70 เมตร ไหล่กว้างกว่า 20 เมตร พระพักตร์ยิ้ม


พระพุทธรูปเล่อซาน (Leshan Giant Buddha)

            สถานที่ตั้งองค์พระนั้นตั้งอยู่ตรงทางผ่านของแม่น้ำสามสายคือ แม่น้ำหมิ่นเจียง แม่น้ำชิงอีและแม่น้ำต้าตู้เหอซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุและอุทกภัยขึ้นบ่อยครั้งจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก พระไห่ทงจึงเริ่มให้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นเพื่อให้คุ้มครองผู้ที่เดินทางผ่านไปมาโดยกว่าจะสมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบันก็ต้องกินเวลานานถึง 90 ปีเลยทีเดียว
            ด้วยภูมิทัศน์อันงดงามและฝีมืออันน่าทึ่งของช่างฝีมือทำให้พระพุทธรูปเล่อซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสมร่วมกับเขาเอ๋อเหมยซานภายใต้ชื่อภูมิทัศน์แห่งเขาเอ๋อเหมยซานและพระพุทธรูปเล่อซาน (Mount Emei Scenic Area including Leshan Giant Buddha Scenic Area) ในปี 1996 จากองค์การยูเนสโก


พระพุทธรูปเล่อซาน (Leshan Giant Buddha)

            สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายลความยิ่งใหญ่ขององค์พระพุทธรูปเล่อซานต้องบอกว่าคุ้มค่าแน่นอนโดยนอกจากองค์พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาแล้วบริเวณรอบๆยังมีส่วนที่เป็นอุทยานซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศผสมระหว่างความงามตามธรรมชาติและสถาปัตยกรรมจีนที่ตั้งอยู่หลายแห่ง


พระพุทธรูปเล่อซาน (Leshan Giant Buddha)

            เชื่อว่าสำหรับสาวกภาพยนตร์จีนกำลังภายในคงจะคุ้นเคยกับภาพของพระพุทธรูปเล่อซานแห่งนี้กันเป็นอย่างดีพอสมควรจากการที่ถูกเลือกให้เป็นฉากหลังในภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องซึ่งต้องบอกว่าถือเป็นฉากหลังที่คลาสสิกมากเลยทีเดียว