เมืองหวงซาน (Huangshan: 黄山市) นครระดับจังหวัดตั้งอยู่ทางใต้ของมณฑลอานฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองหวงซานตั้งชื่อตาม "ภูเขาหวงซาน" (ภูเขาเหลือง) อันงดงามซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางภูมิศาสตร์ของเมือง มีมรดกโลกสองแห่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ


หมู่บ้านหงชุน (Hongcun Village)
ภาพประกอบ: Airpaz

หมู่บ้านหงชุน (Hongcun Village)
หมู่บ้านโบราณที่มีประวัติความเป็นมากว่า 800 ปี งดงามราวกับภาพเขียนของจิตรกรจีน หมู่บ้านหงชุนมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง แผนผังของหมู่บ้านถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้าย "วัว" เพื่อเสริมฮวงจุ้ยให้หมู่บ้านเจริญรุ่งเรือง หมู่บ้านหงชุน


หมู่บ้านซีตี้ (Xidi Village)
ภาพประกอบ: China Discovery

หมู่บ้านซีตี้ (Xidi Village)
หมู่บ้านโบราณลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงโดยผู้คนในหมู่บ้านยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้ (เช่นเดียวกับหมู่บ้านหงชุน) หมู่บ้านซีตี้เดิมชื่อว่า "ซีฉวน" หมายถึง "แม่น้ำตะวันตก" เนื่องจากมีลำธารไหลผ่านไปทางทิศตะวันตก หมู่บ้านซีตี้


เขาหวงซาน (Mount Huangshan)
ภาพประกอบ: UNESCO

เขาหวงซาน (Mount Huangshan)
ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนให้ความนับถือมากเป็นอันดับสองรองจากเขาไท่ซานในมณฑลซานตง เขาหวงซานมีชื่อเสียงในด้านความงดงามของยอดเขาหินแกรนิต ทะเลหมอกและทิวทัศน์ต้นสนแปลกตาซึ่งมักจะปรากฏอยู่บนภาพเขียนของจิตรกรจีน เขาหวงซาน