เมืองคานาซาว่า (Kanazawa: 金沢市) เมืองเอกในจังหวัดอิชิคาว่า ประเทศญี่ปุ่น ย้อนกลับไปในสมัยเอโดะเมืองคานาซาว่าเป็นฐานที่มั่นของตระกูลมาเอดะซึ่งเป็นตระกูลที่มีอำนาจเป็นอันดับสองรองจากตระกูลโทกุงาวะทำให้เมืองคานาซาว่าได้รับการพัฒนาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเอโดะ (โตเกียว)


ศาลเจ้าโอยามะ (Oyama Shrine)
ภาพ: Japan Reference

ศาลเจ้าโอยามะ (Oyama Shrine)
• ศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างเพื่ออุทิศแด่ "มาเอดะ โทชิอิเอะ" ไดเมียวผู้ปกครองคานาซาว่าคนแรกของตระกูลมาเอดะ ศาลเจ้าออกแบบโดยผสมผสานศาสนาของยุโรปและเอเชียเข้าด้วยกัน ศาลเจ้าโอยามะ


ปราสาทคานาซาว่า (Kanazawa Castle)
ภาพ: Japan Travel

ปราสาทคานาซาว่า (Kanazawa Castle)
• ปราสาทสัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยไม้สีขาวสูง 2 ชั้น โครงสร้างปราสาทเป็นแนวยาวโดยมีหอคอยตั้งโดดเด่นขึ้นมาบริเวณส่วนหัว ส่วนกลางและส่วนท้าย ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของเจ้าเมืองในอดีต ปราสาทคานาซาว่า


นางามาจิ (Nagamachi)
ภาพ: Ishikawa Travel

นางามาจิ (Nagamachi)
• พื้นที่ประวัติศาสตร์บริเวณเชิงปราสาทคานาซาว่า อดีตย่านพักอาศัยของซามูไรและครอบครัว มีคฤหาสน์ซามูไรเรียงรายตามตรอกซอกซอย แนวกำแพง พิพิธภัณฑ์และร้านอาหารให้ซึมซับบรรยากาศราวกับได้ย้อนกลับไปในยุคโบราณ


วัดเมียวริวจิ (Myoryuji Temple)
ภาพ: ZEKKEI Japan

วัดเมียวริวจิ (Myoryuji Temple)
• วัดเก่าแก่ที่ออกแบบโครงสร้างภายในให้มีความซับซ้อนจนถูกเรียกว่า "วัดนินจา" สร้างตามบัญชา "มาเอดะ โทชิอิเอะ" โดยในตอนแรกตำแหน่งของวัดตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทคานาซาว่า แต่ถูกย้ายมายังตำแหน่งในปัจจุบันเมื่อปี 1643 วัดเมียวริวจิ


สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen Garden)
ภาพ: Japan Travel

สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen Garden)
• สวนสวยตั้งอยู่ตรงข้ามปราสาทคานาซาว่า สวนสร้างเมื่อปี 1676 โดยเลียนแบบความงามตามธรรมชาติที่ผสมผสานเข้ากับศิลปะการจัดสวนแบบจีนและญี่ปุ่นเข้าด้วยกันอย่างลงตัว สวนเคนโระคุเอ็น