เมืองคานาซาว่า (Kanazawa: 金沢市) เมืองเอกในจังหวัดอิชิคาว่า ประเทศญี่ปุ่น ย้อนกลับไปในสมัยเอโดะเมืองคานาซาว่าเป็นฐานที่มั่นของตระกูลมาเอดะซึ่งเป็นตระกูลที่มีอำนาจเป็นอันดับสองรองจากตระกูลโทกุงาวะทำให้เมืองคานาซาว่าได้รับการพัฒนาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเอโดะ (โตเกียว)


ศาลเจ้าโอยามะ (Oyama Shrine)
ภาพ: Japan Reference

ศาลเจ้าโอยามะ (Oyama Shrine)
ศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคานาซาว่า ศาลเจ้าโอยามะสร้างเมื่อปี 1599 ตามบัญชาไดเมียว "มาเอดะ โทชินะ" เพื่ออุทิศแด่ "มาเอดะ โทชิอิเอะ" ไดเมียวผู้ปกครองคานาซาว่าคนแรกของตระกูลมาเอดะ ศาลเจ้าออกแบบโดยผสมผสานศาสนาของยุโรปและเอเชียเข้าด้วยกัน


ปราสาทคานาซาว่า (Kanazawa Castle)
ภาพ: Japan Travel

ปราสาทคานาซาว่า (Kanazawa Castle)
ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองคานาซาว่า ปราสาทสร้างด้วยไม้สีขาวสูง 2 ชั้น โครงสร้างเป็นแนวยาวโดยมีหอคอยตั้งโดดเด่นขึ้นมาบริเวณส่วนหัว ส่วนกลางและส่วนท้าย หลังคามุงด้วยกระเบื้องเรียบ ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของเจ้าเมืองในอดีต ปราสาทคานาซาว่า


วัดเมียวริวจิ (Myoryuji Temple)
ภาพ: ZEKKEI Japan

วัดเมียวริวจิ (Myoryuji Temple)
วัดเก่าแก่ที่ออกแบบโครงสร้างภายในให้มีความซับซ้อนจนถูกเรียกว่า "วัดนินจา" วัดเมียวริวจิสร้างตามบัญชา "มาเอดะ โทชิอิเอะ" โดยในตอนแรกตำแหน่งของวัดตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทคานาซาว่า แต่ถูกย้ายมายังตำแหน่งในปัจจุบันเมื่อปี 1643 วัดเมียวริวจิ


สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen Garden)
ภาพ: Japan Travel

สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen Garden)
สวนสวยที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในสามของสวนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น สวนเคนโระคุเอ็นตั้งอยู่ตรงข้ามปราสาทคานาซาว่า สร้างเมื่อปี 1676 โดยเลียนแบบความงามตามธรรมชาติที่ผสมผสานเข้ากับศิลปะการจัดสวนแบบจีนและญี่ปุ่นเข้าด้วยกันอย่างลงตัว สวนเคนโระคุเอ็น