ในยุคเอโดะที่ตระกูลมาเอดะเรืองอำนาจโดยเป็นรองแค่เพียงตระกูลโทกุงาวะนั้นเมืองคานาซาว่า (Kanazawa) ถูกใช้เป็นฐานอำนาจสำคัญ เมืองคานาซาว่ามีฐานะเป็นเมืองเอกในจังหวัดอิชิคาวะ (Ishikawa) ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองที่ขึ้นชื่อนั้นก็มีปราสาทคานาซาว่าและสวนเคนโระคุเอนเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือน


ศาลเจ้าโอยามะ (Oyama Shrine)

ศาลเจ้าโอยามะ (Oyama Shrine)
            ศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดในเมืองคานาซาว่า ศาลเจ้าโอยามะสร้างเมื่อปี 1599 โดยไดเมียวมาเอดะ โทชินา เพื่ออุทิศให้กับมาเอดะ โทชิอิเอะ ไดเมียวผู้ปกครองคานาซาว่าคนแรกของตระกูลมาเอดะ สำหรับลักษณะของศาลเจ้านั้นจะแตกต่างจากศาลเจ้าที่เห็นทั่วไปในญี่ปุ่นเนื่องด้วยเป็นการผสมผสานระหว่างศาสนาของยุโรปและเอเชียโดยการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอลแลนด์ที่มีฝีมือมาก


ปราสาทคานาซาว่า (Kanazawa Castle)

ปราสาทคานาซาว่า (Kanazawa Castle)
            ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองคานาซาว่าอันเป็นที่พักของตระกูลมาเอดะตั้งแต่ปี 1583 จนถึงสิ้นสุดยุคเอโดะ ตัวปราสาทมีสีขาวสูง 2 ชั้น สร้างเป็นแนวยาวโดยมีหอคอยตั้งเด่นขึ้นมาตรงบริเวณส่วนหัว ส่วนกลางและส่วนท้าย ปราสาทคานาซาว่าสร้างด้วยไม้สีขาว บนหลังคามุงด้วยกระเบื้องเรียบๆ พื้นที่ภายในจัดแสดงเครื่องใช้ต่างๆของเจ้าเมืองเมื่อครั้งอดีตเอาไว้ ในอดีตปราสาทเคยได้รับความเสียหายแต่ก็มีการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้ง


วัดเมียวริวจิ (Myoryuji Temple)

วัดเมียวริวจิ (Myoryuji Temple)
            วัดเก่าแก่ที่โครงสร้างภายในซับซ้อนสมชื่อ “วัดนินจา” วัดเมียวริวจิสร้างครั้งแรกเมื่อปี 1585 ตามบัญชามาเอดะ โทชิอิเอะ โดยในตอนแรกนั้นตัววัดตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทคานาซาว่า แต่ต่อมาในปี 1643 ได้มีการย้ายวัดมายังบริเวณถนนเดระมาจิตามบัญชาของมาเอดะ โทชิซึเนะ ทางด้านทิศใต้ของเมืองดังที่เห็นในปัจจุบัน วัดเมียวริวจิ


สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen Garden)

สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen Garden)
            สวนสวยขึ้นชื่อตั้งอยู่ตรงข้ามปราสาทคานาซาว่า สวนเคนโระคุเอนถูกยกให้เป็น 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น สวนแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1676 โดยสร้างเลียนแบบความงามตามธรรมชาติผสมผสานเข้ากับศิลปะการจัดสวนแบบจีนและญี่ปุ่นเข้าด้วยกันซึ่งเป็นการผสมที่ลงตัวยิ่งนัก สวนเคนโระคุเอ็น