หากถามว่าสิ่งใดถือว่าเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมในโลกคงตอบไม่ได้ แต่หากจะให้ยกตัวอย่างขึ้นมาสักชิ้นแล้วล่ะก็จะไม่ขอคิดมากแล้วเลือกกำแพงเมืองจีนแห่งนี้ กำแพงเมืองจีนเป็นสิ่งก่อสร้างในสมัยโบราณที่อาจถือได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอันสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชนชาติจีน แต่ในขณะเดียวกันนั่นก็เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายในการปกครองเช่นกัน


กำแพงเมืองจีน (Great Wall of China)

            กำแพงเมืองจีน (Great Wall of China) หรือกำแพงหมื่นลี้ “ว่านหลี่ฉางเฉิง” (Wanli Changcheng) ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยน้ำมือมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อารยธรรมของมนุษย์ แนวกำแพงพาดผ่านระยะทางนับหมื่นกิโลเมตรเปรียบเสมือนมังกรยักษ์ทอดตัวจากทะเลหวงไห่ไปสิ้นสุดที่ทะเลทรายโกบี
            กำแพงเมืองจีนถูกยกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง ต่อมาในปี 1987 กำแพงเมืองจีนก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก


กำแพงเมืองจีน (Great Wall of China)

            ความยาวของกำแพงเมืองจีนถูกเปิดเผยเมื่อ 6 มิถุนายน หลังจากสำนักงานมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีนใช้เวลากว่า 5 ปีทำการสำรวจความยาวโดยละเอียดซึ่งพบว่าตัวกำแพงมีความยาวเพิ่มขึ้นจากที่เคยบันทึกไว้ 8,850 มาเป็น 21,196.18 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 มณฑลของจีน
            การก่อสร้างกำแพงเมืองจีนนั้นเริ่มมาตั้งแต่ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลโดยเป็นการสร้างป้อมที่กระจายอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ ต่อมาเมื่อจักรวรรดิฉินรวบรวมอำนาจเป็นเอกภาพก็ได้มีการสร้างแนวกำแพงเชื่อมป้อมต่างๆเข้าด้วยกันและมีการสร้างป้อมเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวป้องกันการรุกรานจากเผ่าซุงหนูซึ่งเป็นเผ่าเร่ร่อนทางตอนเหนือของจีน


กำแพงเมืองจีน (Great Wall of China)

            แรงงานที่มาก่อสร้างนั้นเกณฑ์มาจากนักโทษสงครามและบรรดาทาสนับล้านคน ระหว่างการก่อสร้างแรงงานต้องทนทุกข์ทรมานกับความหิวโหยจนกระทั่งตายลง ส่วนศพก็จะนำไปฝังไว้ที่ใต้กำแพงจนมีการเรียกกำแพงเมืองจีนว่าสุสานที่ยาวที่สุดในโลก
            ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกว่าหากแรงงานคนใดตายขณะก่อสร้างกำแพงก็จะต้องนำคนในครอบครัวมาทำหน้าที่ก่อสร้างแทนจนกว่าจะเสร็จซึ่งไม่มีกำหนด เรียกได้ว่าหากใครโชคร้ายถูกเกณฑ์มาสร้างก็ต้องสร้างต่อไป แม้ความตายก็ไม่อาจทำให้หยุดได้เพราะครอบครัวจะต้องมารับช่วงต่อจนกว่าจะสิ้นลูกหลานโดยไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด