หลังจากที่เราเคยนำเสนอประติมากรรมถ้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองจีนไปแล้ว 2 แห่งคือ ถ้ำผาหลงเหมินและถ้ำผาหยุนกัง วันนี้เราไปรู้จักกับถ้ำแห่งสุดท้ายได้แก่ “ถ้ำม่อเกา” (Mogao Caves) ถ้ำที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาถ้ำทั้งสามแห่ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1987 จากองค์การยูเนสโก


ถ้ำม่อเกาเมืองตุนหวง (Mogao Caves)

            ถ้ำม่อเกาคู (Mogao Ku) ถ้ำโบราณอายุกว่า 1,000 ปี แหล่งประติมากรรมโบราณบนหน้าผาตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองตุนหวงมาทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 25 กิโลเมตร ประกอบด้วยถ้ำทั้งสิ้น 492 แห่ง แต่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เพียงบางแห่งเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประติมากรรมภายในได้รับความเสียหาย


ประติมากรรมในถ้ำม่อเกา (Mogao Caves)

            ถ้ำม่อเกาคูมีอีกชื่อว่า “ถ้ำเซียนโฝ” (Qian Fo) ที่แปลว่า “ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์” (Caves of the Thousand Buddha) ภายในถ้ำมีประติมากรรมทางพุทธศาสนาทั้งคัมภีร์ พระพุทธรูปและจิตรกรรมฝาผนังสะท้อนถึงการสืบทอดพุทธศิลป์อันยาวนานนับพันปีในจีน


พระพุทธรูปในถ้ำม่อเกา (Mogao Caves)

            ในถ้ำหมายเลข 17 มีการค้นพบคัมภีร์ทางพุทธศาสนากว่า 40,000 เล่ม แต่น่าเสียดายที่ถูกนักสำรวจชาวอังกฤษเชื้อสายฮังการีซื้อไปเป็นจำนวนหลายพันเล่มและนำไปจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ในกรุงลอนดอนซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่รัฐบาลจีนอย่างมาก