ไฮไลท์สำคัญอย่างหนึ่งในการมาเยือนเมืองคุนหมิงคือการได้เดินขึ้น “เขาซีซาน” (Xi Shan) สถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยวัดพุทธและศาลเจ้าในลัทธิเต๋าโดยแต่ละแห่งนั้นมีประวัติความเป็นมายานานนับ 1,000 ปี พร้อมกับชมทิวทัศน์ของทะเลสาบเตียนฉือ


ประตูมังกรเขาซีซาน (Western Hills)

เขาซีซาน หรือ “ภูเขาตะวันตก” (Western Hills) ภูเขาสูงตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงมาทางตะวันตกราว 15 กิโลเมตร ติดกับทะเลสาบเตียนฉือ ตามไหล่เขาไปจนถึงด้านบนเป็นที่ตั้งของอารามสำคัญหลายแห่ง ตลอดทางขึ้นเขาจะมองเห็นความงามของทะเลสาบเตียนฉือได้อย่างดี


วัดหัวถิง (Huating Temple)

วัดที่ถือว่าสำคัญที่สุดคือ “วัดหัวถิง” (Huating Temple) วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มสร้างเมื่อใดแต่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ตัววัดเคยถูกทำลายแต่ก็ได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ครั้งล่าสุดที่มีการบูรณะเกิดขึ้นเมื่อปี 1923


วัดไท่หัว (Taihua Temple)

ต่อมาคือวัดไท่หัว (Taihua Temple) วัดที่เก่าแก่ที่สุดบนเขาซีซาน สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์หยวน (มองโกล) วัดไท่หัวซื่อมีชื่อเสียงมากจากการที่มีดอกไม้หายากปลูกอยู่ในบริเวณวัด นอกจากนี้วัดไท่หัวยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของจีนเลยทีเดียว

จุดหมายสำคัญของการขึ้นเขาซีซานคือการได้ลอดประตูมังกรหลงเหมิน (Long Men/ The Dragon Gate) ที่ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผา ลักษณะเป็นซุ้มประตูไม่ใหญ่มาก ปีป้ายบอกทางเป็นภาษาไทยด้วย ชาวจีนเชื่อว่านี่คือประตูแห่งความเป็นสิริมงคล เมื่อเดินลอดจะทำให้สิ่งที่ไม่ดีหายไปและกลับกลายเป็นโชคนำมาซึ่งความสำเร็จ


ประตูมังกรเขาซีซาน (Long Men/ The Dragon Gate)

เมื่อกล่าวว่าเป้นความเชื่อก็ต้องมาคู่กับตำนานซึ่งพลาดไม่ได้ ชาวจีนมีเรื่องเล่ากันว่าในอดีตนั้นแม่น้ำเหลืองเกิดท่วมอย่างรุนแรง ปลาที่เคยอาศัยในแม่น้ำก็ไหลไปที่อื่นแต่ไม่สามารถอยู่ได้จึงพยายามว่ายทวนกระแสน้ำกลับมาในแม่น้ำเหลือง ต่อมามีการสร้างประตูบริเวณแม่น้ำเหลืองโดยมีเงื่อนไขว่า หากปลาตัวใดสามารถข้ามประตูนั้นก็จะได้รับการเลื่อนฐานะจากปลาให้เป็นมังกร เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับความพยายาม

มองในแง่ของความเป็นจริงแล้ว “ปลาจะเป็นมังกรได้อย่างไร” แต่นี่คือกุศโลบายที่สอนมนุษย์ให้รู้จักมุ่งมั่นพยายามโดยไม่ย่อท้อแล้วจะประสบความสำเร็จ ส่วนการเดินทอดซุ้มประตูมังกรนั้นก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจนั่นเอง