อู๋ซี (Wuxi: 无锡) เมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเมืองอู๋ซีถือได้ว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของจีนอันเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เดิมเมืองมีชื่อว่า "โหย่วซี" (YouXi) แปลว่า "มีดีบุก" แต่ภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็น "อู๋ซี" แปลว่า "ไม่มีดีบุก" หลังจากที่มีการขุดดีบุกออกมาใช้จนหมด


หัตถ์พระใหญ่ (Hand of Buddha)
ภาพ: China Discovery

พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (Grand Buddha at Lingshan)
• พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดของจีนและใหญ่ที่สุดในโลก พระใหญ่หลิงซานประดิษฐานอยู่กลางแจ้งบนเนินเขาหลิงซาน องค์พระมีความสูง 88 เมตร น้ำหนักกว่า 700 ตัน สร้างเสร็จเมื่อปี 1996 โดยหันหน้าออกไปทางทะเลสาบไท่หู พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ

หัตถ์พระใหญ่ (Hand of Buddha)
• ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่เป็นจุดที่ต้องไปชมต่อจากพระใหญ่ หัตถ์พระนี้ตั้งอยู่ถัดจากองค์พระหลิงซานต้าฝอไปทางขวา ฝ่ามือมีขนาดใหญ่สูงเกือบ 10 เมตรเรียกว่า Five-Signets ซึ่งเป็นแบบจำลองจากมือขวาของพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ มีสัญลักษณ์คล้ายตราธรรมจักรอยู่ตรงบริเวณกลางฝ่ามือ


ทะเลสาบไท่หู (Lake Tai: 太湖)
ภาพ: Visit Our China

ทะเลสาบไท่หู (Lake Tai)
• ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจีนแต่ความงามนั้นเรียกได้ว่าไม่เป็นรองใคร ภายในอาณาบริเวณอันกว้างขวางของทะเลสาบมีเกาะกลางน้ำอยู่หลายสิบแห่ง กวีในสมัยโบราณเมื่อได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้ต่างก็ได้รับแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานกวีอันล้ำค่ามากมาย ทะเลสาบไท่หู


สวนจี้ชั่ง (Jichang Garden)
ภาพ: Garden Visit

สวนจี้ชั่ง (Jichang Garden)
• สวนโบราณตั้งอยู่ในสวนซีฮุ่ยบนเขาฮุ่ยทางตะวันออก สวนจี้ชั่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน ในสวนมีทั้งส่วนที่เป็นสระน้ำ สวนป่าและสวนหิน ในอดีตจักรพรรดิเฉียนหลงโปรดสวนจี้ชั่งมากจึงรับสั่งให้สร้างสวนเลียนแบบสวนจี้ชั่งเอาไว้ในพระราชวังฤดูร้อน


ยอดเขาเจดีย์มังกร (Dragon Light Pagoda)
ภาพ: Stock Images

ยอดเขาเจดีย์มังกร (Dragon Light Pagoda)
• เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมเจ็ดชั้นสูง 32 เมตร สร้างด้วยอิฐและไม้ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาซีซาน เดิมสร้างเพื่อเป็นวัดในสมัยราชวงศ์หมิงแต่ถูกเผาทำลายในสมัยราชวงศ์ชิงและได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ด้านบนเจดีย์มังกรเป็นจุดที่ได้รับความนิยมในการชมทิวทัศน์ที่สวยงามทะเลสาบไท่หู