แม้ว่าปัจจุบันเมืองอู๋ซี (Wuxi) จะกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแต่หากย้อนกลับไปในอดีตเมืองอู๋ซีถือได้ว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของจีนอันเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เดิมเมืองมีชื่อว่า “โหย่วซี” (YouXi) ที่แปลว่ามีดีบุก แต่เปลี่ยนชื่อเมืองมาเป็นอู๋ซีที่แปลว่า “ไม่มีดีบุก” หลังจากที่มีการขุดดีบุกมาใช้จนหมด


พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (Lingshan Grand Buddha: 灵山大佛) @ cncnimg.cn

พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (Grand Buddha at Lingshan)
            สถานที่สำคัญของผู้มาเยือนอู๋ซีคือการมาไหว้พระใหญ่หลิงซานต้าฝอที่ตั้งโดดเด่นเห็นมาแต่ไกล พระใหญ่แห่งเขาหลิงซานเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางห้ามญาติที่ใหญ่ที่สุดในจีน องค์พระตั้งอยู่กลางแจ้งด้วยความสูง 88 เมตร น้ำหนักกว่า 700 ตัน สร้างเสร็จเมื่อปี 1996 พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ


หัตถ์พระใหญ่ (Hand of Buddha)

หัตถ์พระใหญ่ (Hand of Buddha)
            ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่เป็นจุดที่ต้องไปชมต่อจากพระใหญ่ หัตถ์พระนี้ตั้งอยู่ถัดจากองค์พระหลิงซานต้าฝอไปทางขวา ฝ่ามือมีขนาดใหญ่สูงเกือบ 10 เมตรเรียกว่า Five-Signets ซึ่งเป็นแบบจำลองจากมือขวาของพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ มีสัญลักษณ์คล้ายตราธรรมจักรอยู่ตรงบริเวณกลางฝ่ามือ


ทะเลสาบไท่หู (Lake Tai)

ทะเลสาบไท่หู (Lake Tai)
            ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจีนแต่ความงามนั้นเรียกได้ว่าไม่เป็นรองใคร ภายในอาณาบริเวณอันกว้างขวางของทะเลสาบมีเกาะกลางน้ำอยู่หลายสิบแห่ง กวีในสมัยโบราณเมื่อได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้ต่างก็ได้รับแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานกวีอันล้ำค่ามากมาย