เพียงแค่ก้าวแรกที่ย่ำเข้าสู่อาณาเขตวัดหลงซานก็สามารถสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์และงดงามของสถาปัตยกรรมแบบโบราณ ตกแต่งด้วยรูปสลักและมุมน้ำตกสวยๆ โดยผสมผสานความเชื่อทางพุทธศาสนาและลัทธิบูชาเทพเจ้าเข้าด้วยกันที่ทำให้ชาวเจ้าไต้หวันเดินทางมาสักการะกันอย่างไม่ขาดสาย


วัดหลงซาน (Longshan Temple) @ thingstodo.viator.com

            วัดหลงซาน (Longshan Temple) หรือวัดเขามังกร ชื่อเดิมคือ Lungshan Temple สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1738 เพื่อใช้เป็นสถานที่สักการะเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม ขงจื๊อและเทพเจ้ากวนอู ส่วนอาคารสถาปัตยกรรมที่เห็นในปัจจุบันเป็นของที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1919 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1924


วัดหลงซาน (Longshan Temple) @ alido.com.tw

            ภายในวัดหลงซานจะมีวิหารสำคัญอยู่ 3 หลัง แต่ที่สำคัญคือวิหารชั้นกลางที่ตกแต่งอย่างอลังการอันเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมปางประธานพร ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์มัญชูศรี (ซ้าย) และพระโพธิสัตว์สมันตภัทร (ขวา) รวมทั้งรูปปั้น 18 อรหันต์เรียงรายอยู่ทั้งสองข้าง
            ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งกองทัพญี่ปุ่นเข้ามายึดครองทำให้อเมริกาส่งเครื่องบินรบมาทิ้งระเบิดจนอาคารของวัดได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทว่าองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ประดิษฐานอยู่ภายในกลับได้รับความเสียหายเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้น ชาวบ้านจึงเชื่อว่านั่นคืออภินิหารขององค์เจ้าแม่กวนอิม


วัดหลงซาน (Longshan Temple) @ blog.rti.org.tw

            นอกจากนี้ในอดีตวัดหลงซานยังเคยถูกทำลายอีกหลายครั้งทั้งจากภัยแผ่นดินไหวและเพลิงไหม้ แต่ทุกครั้งก็มีการซ่อมแซมบูรณะขึ้นมาใหม่ทุกครั้งโดยคงรูปลักษณ์เดิมเอาไว้จนมีสภาพสมบูรณ์สวยงามมาถึงปัจจุบันให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม วัดหลงซานจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนไต้หวัน