ศาลเจ้าคอนปิระ (Konpira Shrine: こんぴらさん) ศาลเจ้าหลักของศาลเจ้า "โคโตฮิระ" (Kotohira Shrine: 金刀比羅宮) หรือ "คอนปิระ" ที่มีอยู่หลายแห่งในญี่ปุ่น ได้รับความเคารพบูชาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเป็นสถานที่สถิตของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่ปกปักคุ้มครองนักเดินเรือให้ปลอดภัย


ศาลเจ้าคอนปิระ (Konpira Shrine: こんぴらさん)
ภาพ: Konpira

ศาลเจ้าคอนปิระตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 521 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในเมืองโคโตฮิระ จังหวัดคางาวะ รอบศาลเจ้าเป็นย่านการค้าที่มีเสน่ห์ มีบันไดหิน 1,368 ขั้น นำทางผู้มาเยือนขึ้นสู่ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ด้านบน เปรียบเสมือนการทดสอบความศรัทธาและอดทนก่อนจะเข้าไปสักการะขอพร


ศาลเจ้าคอนปิระ (Konpira Shrine: こんぴらさん)
ภาพ: Konpira

เชื่อว่าศาลเจ้าคอนปิระน่าจะสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 1 โดยเป็นการผสมวัฒนธรรมความเชื่อระหว่างชินโตกับพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน กระทั่งต้นยุคเมจิที่รัฐบาลมีความพยายามแยกชินโตกับพุทธศาสนาออกจากกันจึงได้ประกาศให้คอนปิระซังมีสถานะศาลเจ้าอย่างเป็นทางการ