วัดรินโนจิ (Rinnoji Temple: 輪王寺) วัดพุทธที่สำคัญที่สุดของเมืองนิคโก วัดรินโนจิเป็นส่วนหนึ่งของวัดและศาลเจ้าเมืองนิคโกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ก่อตั้งโดยภิกษุ "โชโดะ โชนิน" ผู้นำพุทธศาสนานิกายเท็นไดจากจีนเข้ามาสู่เมืองนิคโกในศตวรรษที่ 8


วัดรินโนจิ (Rinnoji Temple: 輪王寺)
ภาพ: Japan Tour Guide

ภายในวิหารหลักของวัดประดิษฐานพระพุทธรูปไม้แกะสลักสูง 8 เมตร 3 องค์ ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิมพันกร พระอมิตพุทธและพระพุทธรูปม้าอยู่กลางพระนลาต ส่วนวิหารรองมีป้ายบูชาดวงวิญญาณเจ้าอาวาสแต่ละรุ่นของวัดตั้งเรียงรายอยู่หลายป้าย


วัดรินโนจิ (Rinnoji Temple: 輪王寺)
ภาพ: JCB Special Offers

ด้านหลังวัดมีสวนญี่ปุ่นขนาดย่อมๆ บริเวณตรงกลางมีสระน้ำซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยต้นเมเปิ้ล เมื่อเข้าสู่ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีภายในสวนจะเต็มไปด้วยสีแดง เหลืองและส้มของใบเมเปิ้ลทำให้กลายเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในฤดูใบไม้ร่วง