Golden Temple ตำหนักทองจินเตี้ยนเมืองคุนหมิง

            ตำหนักทอง (Golden Temple) โบราณสถานสำคัญของมณฑลยูนนานที่ได้รับการปกป้องดูแลโดยรัฐบาลจีน ตำหนักทอง ‘จินเตี้ยน’ (Jin Dian: 金殿) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหมิงเฟิง (Mingfeng Mountain) ล้อมรอบด้วยแนวกำแพงและหอคอยเหมือนเป็นป้อมปราการโดยอยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงราว 7 กิโลเมตร


ตำหนักทองจินเตี้ยน (Golden Temple) @ www.visitourchina.com

            ตำหนักทองถูกเรียกตามรูปลักษณ์อาคารที่มีสีทองวาววับจากทองเหลืองในส่วนของผนังและหลังคาน้ำหนักรวมกว่า 200 ตัน โดยถือเป็นสิ่งปลูกสร้างสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน ตำหนักมีความสูง 6.7 เมตร กว้างและลึก 6.2 เมตร ภายในมีรูปปั้นทองโดยมีเจินอู่ (เสวียนอู่) เทพเจ้าลัทธิเต๋าเป็นองค์ประธาน

King Zhou of Shang โจ้วหวาง กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชาง

            พระเจ้าชางโจ้ว (King Zhou of Shang: 紂王) กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชาง ‘พระเจ้าชางโจ้ว’ หรือ ‘โจ้วหวาง’ เกิดเมื่อ 1105 ปีก่อนคริสตศักราช ขึ้นครองราชย์เมื่อ 1075 ปีก่อนคริสตกาลและสร้างความยิ่งใหญ่จนราชวงศ์ชางเป็นที่เกรงขาม ทว่าสุดท้ายแล้วราชวงศ์ชางก็ต้องถึงคราวล่มสลายลง


พระเจ้าชางโจ้ว (King Zhou of Shang: 紂王)

            ตามข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้ใน ‘สื่อจี้’ (บันทึกประวัติสาสตร์อันยิ่งใหญ่ โดย ซือหม่าเชียน) กล่าวว่าเดิมทีนั้นโจ้วหวางเป็นกษัตริย์ที่ปรีชาสามารถมาก กระทั่งถึงปลายรัชการโจ้วหวางกลับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนโดยมีการกล่าวโทษว่าสาเหตุนั้นเป็นเพราะความหลงใหลที่มีต่อสนมเอกต๋าจี่

Three Natural Bridges อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์

            อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (Three Natural Bridges: 天生三橋) อุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคาสต์แห่งเมืองอู่หลง มหานครฉงชิ่ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี 2007 จากองค์การยูเนสโก โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการรังสรรค์ทางธรรมชาติระดับ AAAAA ของจีน


อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (Three Natural Bridges: 天生三橋) @ www.chinadiscovery.com

            อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์อยู่ห่างจากตัวเมืองอู่หลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 20 กิโลเมตร โดยเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกจนเกิดเป็นสะพานธรรมชาติลักษณะคล้ายซุ้มประตูหินขนาดมหึมาเรียงซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่งถือเป็นกลุ่มสะพานธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย